Codul Fiscal consolidat 28 noiembrie 2009 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
LEGEA nr. 367/2009 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 28 noiembrie 2009, este Codul Fiscal consolidat 16 noiembrie 2009 astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea articolul 173, alineatul (2) din sectiunea 2. Produse accizabile a CAP. I Accize armonizate la TITLUL VII Accize si alte taxe speciale;
– modificarea articolul 178, alineatul (6) din sectiunea 4. Regimul de antrepozitare a CAP. I Accize armonizate la TITLUL VII Accize si alte taxe speciale.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC14 text legal in vigoare actualizat AC14.
AC14 text legal modificat AC14.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -