9 – 11 Decembrie 2011, Cluj-Napoca
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC – Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (publicată în M.O. nr. 780/03.11.2011)
Lectori: Dl. George MAREŞ – Expert in Audit si Control, Dl. Mihail – George PITULICE – Expert in Audit si Control
Taxa de participare:

1.000 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • taxa examinare CNFPA; • certificat de absolvire & anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”; • pauzele de cafea

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma sau institutie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 participanți de la aceeasi firma sau institutie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL]www.proiect-contaplus.ro

 

Acreditari/ Certificari:
Program de perfecţionare profesională autorizat de
-Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
-Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
-Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Auditor Intern în Sectorul Public – Cod COR 241 961
În urma examenului, absolvenţii primesc certificat de absolvire însotit de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului” conform Cod COR 241 961.

 

- publicitate -

Locul de desfasurare: Hotel 3*** Cluj-Napoca

Durata/Program: 3 zile
09 Decembrie – Vineri: 17.00 – 20.00
10 Decembrie – Sâmbătă: 09.30 – 17.00
10 Decembrie – Duminică: 09.30 – 14.00

Modalitati de inscriere:perioada de inscriere finalizata – pentru alte programe de formare profesionala va invitam pe pagina Cursuri

online, completati Formularul de inscriere online

prin fax/email, completati si transmiteti formularul de inscriere Formular inscriere curs ProiectContaPlus CFNET (format MS Word) prin fax la +40 318 154 789 sau pe email la info[@]codfiscal[.]net.

Scopul programului:
Acest curs are ca scop dobândirea cunoștintelor specifice profesiei de auditor intern în sectorul public, în concordanță cu noile modificări ale Legii 672/2002 privind auditul public intern. Standardul Ocupațional “Auditor intern în sectorul public” precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților specifice privind ocupația de auditor intern în sectorul public.

Tematica abordată:
MANAGEMENTUL RISCULUI
– Importanța și rolul managementului riscului;
– Registrul riscurilor, structură și modalități de completare;
Etapele procesului de evaluare a riscului.
CONTROLUL INTERN
Caracteristicile controlului intern și modelele de control intern;
Prezentarea legislației românești în domeniu, respectiv OMFP 946/2005 privind Codul Controlorului Intern;
Proceduri scrise;
Verificarea și evaluarea controlului;
Standardele de control intern.
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
– Principiile guvernanței corporative;
– Elemente componente ale guvernanței corporative;
– Abordarea conceptului de guvernanță corporativă la nivelul UE și al României.
AUDITUL INTERN
– Conceptul de audit intern și caracteristicile acestuia;
– Organizarea auditului intern în România;
– Formele, tipurile de audit intern și planificarea auditului intern;
Relația auditului public intern cu auditul public extern;
– Modificările aduse Legii 672/2002 privind auditul public intern.
METODOLOGIA DERULĂRII MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
– Pregătirea misiunii de audit intern;
– Raportul de audit intern;
– Urmărirea implementării recomandărilor.
– AUDIT IT
Metode utilizate: exerciţiu, lucru în echipă, prezentare, studiu de caz.

Condiţii examinare:
Pentru înscrierea la examenul de absolvire, cursanţii trebuie să facă dovada următoarelor documente:
1. Copie buletin/carte de identitate;
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
4. Copie după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior

1 COMENTARIU