In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) rangul unei localitati – rangul atribuit unei localitati conform legii;
b) zone din cadrul localitatii – zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
c) nomenclatura stradala – lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului
persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire.

- publicitate -