ORDIN nr. 3.022/2011 privind completarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011
2011-12-29 – Modifica  OMFP nr. 2.875/2011
2011-12-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 931 din 29 decembrie 2011

ORDIN nr. 3.022/2011 privind completarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011

Avand in vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I In Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, dupa pozitia 119 se introduce o noua pozitie, pozitia 1191, cu urmatorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit Codul si denumirea activitatilor din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 2
„1191 Servicii executate in domeniul informaticii, altele decat cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor – 6202: Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

– 6203: Activitati de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul“

Art. II Pentru activitatea care genereaza venituri comerciale din executarea unor servicii in domeniul informaticii, venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

Art. III Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit si vor asigura publicarea acestora anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

Art. IV Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

- Publicitate -