Codul fiscal 2012: Contributiile sociale reglementate prin Codul fiscal

129

Codul fiscal 2012 (OUG 125/2011)
ART. 2 (2) Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Codul fiscal 2011
ART. 2 (2) Contribuţiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
d) contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat;
f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu completările şi modificările ulterioare.

Comparatie Codul fiscal 2012 vs Codul fiscal 2011:
Prin modificarea art. 2 (2) din Codul fiscal de OUG 125/2011, au fost preluate de ANAF si reglementate prin Codul Fiscal contributiile pentru asigurari sociale (CAS), contributiile pentru asigurarile de somaj (AS) si contributiile sociale de sanatate (CASS) pentru:
– persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica (PFA, profesii liberale, intreprinderii individuale, familiale, drepturi de autor)
– persoanele care realizeaza alte venituri (cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie, potrivit titlului III; alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78;),
– persoanele care nu realizeaza venituri.

- Publicitate -