Codul fiscal 2012: Modificari privind veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

35

Prin OUG 125/2011, Titlul V – Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din Codul Fiscal a fost completat incepand cu 1 ianuarie 2012 astfel:
– Se introduce un nou tip de venit scutit de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, si anume : venitul obtinut din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale.
– Se reglementeaza machetele ”Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” si ”Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”. Machetele chestionarelor vor fi stabilite prin normele Codului fiscal.

Codul fiscal 2011: ART. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:
b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta, veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta, pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei;.

Codul fiscal 2012: ART. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

b) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei.

Codul fiscal 2012: ART. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene
(5) Machetele «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania» si «Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania» se stabilesc prin norme.

Codul fiscal 2011: – , alineatul (5) este completare la C.fiscal 2011

- Publicitate -