Vineri, 6 ianuarie 2012, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pe anaf.ro in procedura de consultare publica Proiectul ordinului presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. 

Potrivit Referatului de aprobare, revizuirea OpANAF 101/2008 este determinata de recentele modificarile aduse sistemului de stabilire si plata a impozitului pe profit, procedurii de administrare a unor venituri bugetare si regimului fiscal al unor venituri impozabile de catre urmatoarele acte normative:
Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 (impozitului pe profit)
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 (veniturile din arendare, venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor comision sau mandat comercial)
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 (contributia trimestriala datorata pentru medicamente)

Prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea OpANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
1. Modificarea Nomenclatorului privind obligatiile de plata la bugetul de stat, prevazut in Anexa nr.15:
– introducerea contributiei trimestriale datorata pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
– introducerea impozitului pe veniturile din arenda, potrivit art.62 alin.(24) din Codul fiscal;
– eliminarea pozitiilor impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de comision sau mandat comercial care se vor regasi la pozitia impozit pe veniturile desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil.
2. Modificarea modelului formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si a instructiunilor de completare a acestuia, prin eliminarea sectiunii
referitoare la impozitul minim si actualizarea unor indicatori din continutul Sectiunii B “Date privind impozitul pe profit”.

Referinte anexate:
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Referat de aprobare

- Publicitate -