ANAF: Proiect ordin – Aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III Impozitul pe venit

121

Vineri, 6 ianuarie 2012, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pe anaf.ro in procedura de consultare publica Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In Referatul de aprobare, modificarea se fundamenteaza pe necesitatea adaptarii corespunzatoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit la modificarile si completarile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit urmatoarelor acte normative:
– Ordonanta Guvernului nr. 30/2011
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011

Formularele reglementate prin acest ordin se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2011 si definitivarea impozitului anual. Prezentul proiect de ordin este in continuarea (abroga implicit) OpANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 101 din 08.02.2011 (utilizat pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2010)

Modificarile legislative au vizat, in principal, urmatoarele aspecte in ceea ce priveste impozitul pe venit:
– modul de stabilire a venitului net, pentru contribuabilii care realizeaza venituri comerciale din desfasurarea mai multor activitati impuse pe baza de norme de venit;
– simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice;
– simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din arendare;
– stabilirea venitului net in sistem real pentru contribuabilii impusi pe baza normelor de venit care in anul fiscal precedent au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro;
– corelarea dispozitiilor art.52 din Codul fiscal, privind unele categorii de venit, cu dispozitiile noului Cod Civil;
– unificarea termenelor de depunere a declaratiilor informative depuse de platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
– modificarea termenelor de plata a platilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite de organul fiscal in cursul anului fiscal.

Avand in vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, se propun urmatoarele:
– rationalizarea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, in sensul reducerii numarului de sectiuni necesare declararii surselor de venit, precum si actualizarea unor indicatori din continutul formularului;
Avand in vedere faptul ca, majoritatea contribuabililor (cca.78%) realizeaza o singura categorie de venit, dintr-o singura sursa, a fost prevazuta o anexa la formularul 200, care va fi completata numai de persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse sau categorii de venit, anexa care va face parte integranta din declaratie.
– eliminarea cererii de optiune privind modificarea modului de stabilire a venitului net, prin exercitarea acestei optiuni prin intermediul formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, in care au fost prevazute informatii suplimentare;
– actualizarea indicatorilor cuprinsi in formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, avand in vedere dispozitiile Codului fiscal, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012;
– rationalizarea declaratiei informative privind impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, pe beneficiari de venit, depuse de catre platitorii de venit, prin unificarea continutului formularelor existente;
Formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit“ va cuprinde informatii privind toate categoriile de venit prevazute de Titlul III din Codul fiscal, cu regim de retinere la sursa, inclusiv cele din formularul 206 „Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise”.
Astfel, platitorii de venituri vor completa un singur formular, care va cuprinde toate informatiile fiscale necesare administrarii, structurate pe categorii de venituri, privind beneficiarii de venit, veniturile realizate si baza de calcul a impozitului, impozitul retinut, regimul de impozitare (impunere finala sau plata anticipata) etc.
– evidentierea modului de calcul a normei de venit, in cazul in care, contribuabilii desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale impuse pe norme de venit sau desfasoara aceeasi activitate impusa pe norma de venit in doua sau mai multe locuri. În acest sens, a fost prevazuta anexa la decizia privind platile anticipate, in care este detaliat modul de stabilire a normei recalculate;
– rationalizarea si uniformizarea unor informatii din formularele actuale, in scopuri de administrare;
– gruparea formularelor si instructiunilor privind completarea acestora, precum si a unor proceduri specifice, in cadrul unui singur act normativ. Astfel, prin concentrarea informatiei, vor fi eliminate dificultatile cu care se confrunta contribuabilii si organele fiscale operative, generate de existenta mai multor acte normative care reglementeaza un domeniu si de existenta unor referinte legislative repetate, care confera un caracter greoi aplicarii actelor normative.

Referinte anexate:
Proiect ordin
Anexa 1 declaratia 200
Anexa 1 anexa declaratia 200
Anexa 1 declaratia 201
Anexa 1 declaratia 204
Anexa 1 declaratia 205
Anexa 1 declaratia 220
Anexa 1 declaratia 222
Anexa 1 declaratia 223
Anexa 1 declaratia 224
Anexa 1 declaratia 230
Anexa 1 declaratia 250
Anexa 1 declaratia 251
Anexa 1 declaratia 260
Anexa 1 situatie
Anexa 2 declaratia 200
Anexa 2 declaratia 201
Anexa 2 declaratia 204
Anexa 2 declaratia 205
Anexa 2 declaratia 220
Anexa 2 declaratia 221
Anexa 2 declaratia 222
Anexa 2 declaratia 223
Anexa 2 declaratia 224
Anexa 2 declaratia 230
Anexa 3 declaratia 205
Anexa 4
Referat de aprobare

- Publicitate -

1 COMENTARIU