Prin OUG 125/2011, Titlul VII Accize si alte taxe speciale din Codul Fiscal a fost completat astfel:
– se reglementeaza ca ANAF va stabili prin ordin procedura de informare a autoritatilor competente de catre expeditorul din Romania de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania.
– se stabileste un nou termen de plata a accizelor in cazul destinatarilor inregistrati, termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile – aceasta prevedere se aplica incepand cu data de 01.04.2012.
– se majoreaza nivelul accizei la motorina de la 358,00 Euro/tona la 374,00 Euro/tona, respectiv 316,03 Euro/1.000 litri;
– se mentine valoareae accizelor la cafea, derivate din cafea.

Codul fiscal 2012:  ART. 206^35 Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul din Romania poate incepe o deplasare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:

b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii, prin procedura stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Codul fiscal 2011: ART. 206^35 Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul din Romania poate incepe o deplasare de produse accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:

b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea deplasarii, prin depunerea unei copii a documentului prevazut la lit. a). Aceasta copie trebuie sa fie vizata de autoritatea competenta a locului de expediere. Daca indisponibilitatea sistemului este imputabila expeditorului, acesta va furniza informatii corespunzatoare cu privire la motivele acestei indisponibilitati.

Codul fiscal 2012: ART. 206^51 Plata accizelor la bugetul de stat
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul destinatarilor inregistrati, termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile.
Codul fiscal 2011: – , alineatul (6) este completare la Codul fiscal 2011

Codul fiscal 2012:
76. La titlul VII, in anexa nr. 1, la nr. crt. 12 „Motorina“, nivelul accizei prevazut in coloana 3 se modifica si va fi de 374,00 euro/tona, respectiv 316,03 euro/1.000 litri.
Codul fiscal 2011:

12 Motorina tona 358,00
1.000 litri 302,51

Codul fiscal 2012: Anexa nr. 2 la titlul VII

Nr. crt. Denumirea produsului sau grupei de produse Acciza– euro/tona –
1. Cafea verde 153
2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori 225
3. Cafea solubila 900


Codul fiscal 2011: Anexa nr. 2 la titlul VII

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse 2007 Acciza euro/tona 2008 Acciza euro/tona 2009 Acciza euro/tona 2010 Acciza euro/tona 2011 Acciza euro/tona
1. Cafea verde 612 459 306 153 0 AC27 153 AC27
2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori 900 675 450 225 0 AC27 225 AC27
3. Cafea solubila 3600 2700 1800 900 0 AC27 900 AC27
- Publicitate -