AC18 (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII.
(2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.
(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite.
AC5
(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(7) Desfasurarea activitatii de catre operatorii economici prevazuti la alin. (5), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), dupa termenul stabilit la alin. (5), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni. AC5
AC10
(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. (9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni. AC10
AC18

- publicitate -

6 COMENTARII

  1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
    Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.