Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitutinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Din prevederile Constitutiei si din practica instantelor pot fi extrase si alte principii de drept fiscal. Curtea Constitutionala a statuat in DECIZIA CC nr. 3/1994 (Mof. 145/08-06-1994) ca: … trebuie avute in vedere prevederile art.53 alin.(2) din Constitutie, potrivit carora ,,Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale". Prin urmare, fiscalitatea trebuie sa fie nu numai legala, ci si proportionala, rezonabila, echitabila si sa nu diferentieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetateni.

    Principii constitutionale de drept fiscal: principiul legalitatii, principiul egalitatii in fata legii fiscale, justa asezare a sarcinilor fiscale, principiul protectiei drepturilor fundamentale ale cetatenilor, principiul protectiei dreptului fiscal impotriva initiative legilative a cetatenilor, principiul neretroactivitati legii fiscale . (R. Bufan, M.S. Minea, Codul fiscal comentat, ed. Wolters Kluwer, 2008, op.cit.)

    Principii comunitare in materia fiscala: principiul securitatii juridice, principiul increderii protectiei legitime, principiul echivalentei si eficientei. (idem)

    Principii generale ale dreptului comunitar: principiul imputernicirii speciale limitate, principiul subsidiaritatii, principiul proportionalitatii, principiul rangului prioritar al dreptului comunitar fata de dreptul national, principiul aplicarii directe a dreptului comunitar, principiul respectarii drepturilor fundamentale ale omului. (idem)