ANAF: Proiect ordin MFP – Aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA, formularul „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”

60

Luni, 10 ianuarie 2012, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare” 

În Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 30 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1135/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

- Publicitate -

Potrivit dispozitiilor art. 111 alin.(3) din acest act normativ, in vederea rambursarii cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are obligatia certificarii declaratiei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a unei solicitari in acest sens, insotita de documentele justificative necesare, astfel cum prevad dispozitiile alin.(4) ale aceluiasi articol.

Avand in vedere aceste prevederi, prin acest proiect de ordin se propune aprobarea unei proceduri de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”.

Referinte anexate:
Proiect ordin
Anexa 1 
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] ORDIN nr. 33/2012 din 11 Ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare“ 2012-01-16 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 33 din 16 Ianuarie 2012 2012-01-10 – Proiect, Referat de aprobare […]