OpANAF 3642/2011 – Depunerea declaratiilor fiscale

47

ORDIN nr. 3.642/2011 privind depunerea declaratiilor fiscale
2011-12-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 941 din 30.12.2011

ORDIN nr. 3.642/2011 privind depunerea declaratiilor fiscale

Avand in vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Urmatoarele declaratii fiscale se depun in format PDF, cu fisier XML atasat:
– 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;
– 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata“, cod 14.13.01.02;
– 710 „Declaratie rectificativa“, cod 14.13.01.00/r.
(2) Declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Formularele se completeaza cu ajutorul programelor de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Declaratii electronice.
(3) Declaratiile fiscale, altele decat cele prevazute la alin. (1), se depun prin metodele prevazute in actele normative care reglementeaza modelul, continutul si regimul documentelor.

Art. 2
(1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii noiembrie 2011.
(2) Pentru perioadele de raportare anterioare celei prevazute la alin. (1), declaratiile fiscale de la art. 1 alin. (1) se depun la organul fiscal competent, numai pe suport hartie, cu codificarea informatiei prin cod de bare, utilizand programele de asistenta existente pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea Asistenta contribuabili – Programe utile – Declaratii fiscale.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 4
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

- Publicitate -