Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) emite prin comunicatul de presa nr. 1090025 / 09.01.2012 urmatoarele precizari:

„In vederea aplicarii unitare a dispozitiilor art. 49 si art. 94 din Codul fiscal, precum si a dispozitiilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, va comunicam urmatoarele:

- Publicitate -

Contribuabilii care desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si obtin venituri din activitati independente pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011, in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa opteze, incepand cu anul 2012, pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit.

Astfel, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011, optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat cu informatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie, inclusiv.

În cazul in care, contribuabilii, pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011, nu opteaza pentru stabilirea venitului net pe baza normelor de venit, pentru anul 2012 se va mentine regimul de impozitare din anul precedent.”

Referinte anexate:
– comunicat ANAF: http://static.anaf.ro/static/3/Braila/2012.01.13_01_comunicat_Presa_Braila.pdf

Nota redactiei (pentru cei interesati, eventual responsabili):
1. Cu toate ca conform antetului, emitentul Comunicatului de presa este ANAF – DIRECTIA DE COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA, din sursa si denumirea documentului anexat se poate intelege ca emitentul este DGFP Braila.

2. Definitie: Comunicatul de presa este un instrument de comunicare, sub forma unui text oficial cu format standardizat, folosit pentru a oferi informatii de interes general publicului larg, prin intermediul presei, de catre o organizatie sau o persoana. Aceste informatii pot fi atat anunturi referitoare la un eveniment ce se va petrece sau care s-a petrecut, cat si statistici, lansarea unor produse, schimbari de politica s.a.

3. Scopul unui comunicat de presa NU poate fi aplicarea unitara a dispozitiilor Codului fiscal.

- Publicitate -