20 – 22 Ianuarie 2012, Bucuresti
ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2011 ŞI LUCRĂRI PREMERGĂTOARE. ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE. LEGISLAȚIE LA ZI.
Lectori: • Dna. Adriana Florina Popa Lector Universitar Doctor – Academia de Studii Economice Bucureşti, • Dl. Nicu Popa Expert contabil, Consultant fiscal.
Taxa de participare:

1.000 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs şi materiale auxiliare; • pauzele de cafea

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma sau institutie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 participanți de la aceeasi firma sau institutie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] – proiect-contaplus.ro

 

Locul de desfasurare:  Facultatea de Management – (I.D.D.), Universitatea  de Științe Agronomice si Medicina Veterinara, B-dul. Marasti, Nr. 59, Bucuresti. – harta

- publicitate -

Durata/Program: 3 zile
20 ianuarie – Vineri:17.00 – 20.00
21 ianuarie – Sâmbătă: 09.30 -17.00
22 ianuarie – Duminică: 09.30 -13.30

Modalitati de inscriere:

– online, completati Formularul de inscriere online

– prin fax/email, completati si transmiteti formularul de inscriere Formular inscriere curs ProiectContaPlus CFNET (format MS Word) prin fax la +40 318 154 789 sau pe email la info[@]codfiscal[.]net.

Scopul programului:
Seminarul își propune să vină în sprijinul profesioniștilor din domeniul financiar-contabil (directori economici, directori financiari, contabili șefi), precum și reprezentanților din cadrul departamentului financiar și contabilitate, realizând o selecție a principalelor prevederi cuprinse în Reglementările contabile și alte acte normative, cu implicații asupra informațiilor cuprinse în situațiile financiare. În același timp, el reprezintă o sursă de informare completă și la zi, supunând atenției modificările legislative aplicabile în anul 2011, cât și pe cele valabile de la 1 ianuarie 2012.

Tematica abordată:
A. Principalele modificări aduse legislaţiei contabile și fiscale aplicabile agenţilor economici în anul 2011, precum și începând cu 01 ianuarie 2012.
B. Operaţiuni specifice închiderii exerciţiului financiar:
 Norme specifice inventarierii;
 Comisia de inventariere;
 Regularizarea diferenţelor de inventar;
 Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor;
 Regularizarea diferenţelor de curs valutar;
 Principiul independenţei exerciţiilor financiare şi înregistrarea cheltuielilor/veniturilor în avans;
 Evaluarea elementelor bilanțiere potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
 Determinarea și înregistrarea rezultatelor inventarierii;
 Apecte specifice privind taxa pe valoarea adăugată.
C. Întocmirea situaţiilor financiare pentru anul 2011:
 Cadrul legal pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale;
 Responsabilităţi ce revin factorilor de decizie, conducere şi supraveghere ale persoanei juridice, referitoare la întocmirea, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale;
 Principii contabile şi regulile de evaluare;
 Reguli de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale;
 Politici şi practici contabile elaborate de întreprindere. Elaborare, limite, exemple. Respectarea şi reflectarea în practică a politicilor contabile stabilite de unitate.
 Corectarea erorilor contabile;
 Acte normative cu implicații asupra determinării informațiilor cuprinse în situațiile financiare anuale.
D. Tratamentul fiscal și evidențierea în contabilitate a operațiunilor referitoare la obligațiile fiscale ale agenților economici:
 Impozitul pe profit. Întocmirea declarației fiscale pentru anul 2011;
 Impozitul pe venitul microintreprinderilor;
 Impozitarea persoanelor fizice.
E. Studii de caz, speţe, răspunsuri la întrebările participanţilor în concordanţă cu tematica propusă

 Metode utilizate: Prezentare, explicatie, exercitiu, studiu de caz.