Repertoriul legislativ este unul dintre cele mai utile instrumente online administrat si pus la dispozitie de catre o institutie publica. Instrumentul de documentare legislativa online – Repertoriul legislativ, disponibil la adresa www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame, este administrat de catre Consiliului Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului.
Consiliului Legislativ are potrivit art. 79 si 150 din Constitutia Romaniei si prevederilor Legii nr.73/1993 (lege organica de functionare) urmatoarele atributii principale:
– atributii de avizare si de examinare a conformitatii actelor normative cu dispozitiile Constitutiei Romaniei,
– obligatia elaborarii si publicarii de repertorii legislative.

In baza aceastei obligatii legale, Repertoriul legislativ este singura evidenta oficiala a legislatiei Romaniei, care sa permita cunoasterea exacta a situatiei juridice a fiecarui act normativ, la un moment istoric dat.

Evidenta oficiala la nivelul UE este Repertoriul legislatiei UE in vigoare şi Repertoriul legislatiei consolidate a Uniunii Europene, disponibile la adresa www.eur-lex.europa.eu/ro/legis/index.htm.

Diferenta majora intre Repertoriul legislatiei al Romaniei si cel al UE este ca repertoriul din Romania nu cuprinde textele integrale si consolidate ale actelor normative.

La data de 5 ianuarie 2012, baza de date Repertoriul legislatiei contine 101.958 titluri de acte (normative, individuale si internationale) incepand din 1864.

- Publicitate -