PwC va prezinta modificarile aduse Codului fiscal de Ordonanta de Urgenta nr. 125/2011 a Guvernului Romaniei cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe venit, contributiile sociale, TVA, accize si taxe locale, majoritatea aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2012.

Printre cele mai importante modificari va mentionam:

Se introduc prevederi specifice pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), in ceea ce priveste determinarea valorii fiscale, determinarea profitului impozabil, ajustarile pentru depreciere, amortizarea, tratamentul fiscal al impozitului pe profit amanat.

Cheltuielile privind combustibilul, inregistrate atat de persoane juridice cat si de persoane fizice care desfasoara activitati independente, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima de 3.500 kg si cel mult noua scaune de pasageri, incluzand scaunul soferului, sunt deductibile in cuantum de 50%, la calculul impozitului pe profit sau venit, dupa caz.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia completarii rubricii de Incasari din Registrul de Incasari si Plati, iar daca in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro au obligatia de a stabili venitul net anual in sistem real incepand cu anul fiscal urmator. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia de a depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Printre veniturile incluse explicit in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale se numara remuneratia administratorilor societatilor comerciale si sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.

Se limiteaza la 50% dreptul de deducere a TVA pentru achizitia de vehicule rutiere destinate transportului de persoane, care indeplinesc anumite caracteristici, si pentru combustibilul utilizat pentru acestea. Aceasta prevedere se aplica si pentru avansurile platite inainte de 1 ianuarie 2012 pentru contravaloarea partiala a vehiculelor rutiere, a caror livrare intervine dupa data de 1 ianuarie 2012 inclusiv.

Organele fiscale pot sa anuleze inregistrarea in scopuri de TVA din oficiu, in cazul in care contribuabilul se afla intr-una din urmatoarele situatii:
– este declarat inactiv sau a intrat in inactivitate temporara;
– administratorii/ asociatii au inscrise in cazierul fiscal anumite infractiuni;
– nu a depus nici un decont pe parcursul unui semestru calendaristic;
– in deconturile depuse pe un semestru nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii.

Textul integral al buletinului informativ fiscal PwC poate fi citit pe www.taxonline.ro.

Despre PwC:
Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea adăugată de care au nevoie. Suntem o reţea de firme prezentă în 158 de ţări cu aproape 169.000 de specialişti dedicaţi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri. Spuneţi-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră şi descoperiţi mai multe informaţii despre noi vizitând site-ul www.pwc.com/ro.
2012 PwC. Toate drepturile rezervate.

PwC se referă la reţeaua de firme PwC şi/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o entitate juridică separată. Vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii.

- Publicitate -