Contribuabili platitori de impozit pe profit care au obligatia completarii si depunerii formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” ca, potrivit legislatiei in vigoare, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2011. Directia Generala a Finantelor Publice Valcea comunica urmatoarele precizari:

Contribuabilii, altii decat societatile comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care definitiveaza pana la 25 februarie inchiderea exercitiului financiar, nu selecteaza obligatia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct.1” (pct. 2 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat) in Declaratia 100 pentru trimestrul IV 2011. Acesti contribuabili trebuie sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit, formular 101, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare si vor plati impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la 25 februarie 2012 inclusiv.

Contribuabilii care declara pana la 25 ianuarie 2012 prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si platesc o suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2011, trebuie sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit (formular 101) si sa faca plata finala a impozitului pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la 25 aprilie 2012 inclusiv.

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit aferent anului fiscal 2011, pana la 25 februarie 2012 inclusiv.
De asemenea, contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit aferent anului fiscal 2011, pana la data de 25 februarie 2012 inclusiv.

Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza in conformitate cu prevederile Titlului II «Impozitul pe profit» luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate in anul 2011, conform legislatiei in vigoare pana la 31 decembrie 2011.

- publicitate -

Atentie! În cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii persoane juridice straine si persoane fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica si persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica (art. 13 lit. c) si e) Codul fiscal) si retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.

*Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70/30.01.2008.

sursa: finantevalcea.ro