Miercuri, 25 ianuarie 2012, Guvernul a aprobat unele modificari ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aducand o serie de clarificari in aplicarea reglementarilor Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, impozite si taxe locale, contributii sociale obligatorii. Potrivit Comunicatelor de presa MFP si Guvern, principalele modificari ale normelor sunt urmatoarele:

În ceea ce priveste impozitul pe venit, au fost adoptate, intre altele, urmatoarele reglementari:

 • Exemplificarea unor forme de sprijin acordate in agricultura, din bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile, care constituie venituri neimpozabile pentru persoanele fizice.
 • Clarificarea neimpozitarii veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice. Veniturile obtinute din valorificarea deseurilor altele decat cele care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice, prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea sunt venituri impozabile si se incadreaza in categoria “venituri din alte surse”. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final.
 • Clarificarea, in cazul veniturilor din salarii, a prevederilor privind includerea in cheltuielile de delegare si detasare a celor acordate pentru transport, cazare si a indemnizatiei corespunzatoare, in conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil.
 • Clarificarea impozitarii ca venituri din alte surse a urmatoarelor:

-venituri din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, alte decat bunurile mobile care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice;
-sume ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor si a caror restituire a fost solicitata de proprietarii de paduri persoane fizice, potrivit Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

În ceea ce priveste TVA, normele metodologice aduc unele clarificari intre care si cele referitoare la:

 • Extinderea categoriei persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din punct de vedere al TVA. Astfel, grupul va putea fi constituit din persoane impozabile care sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent, fata de prevederile precedente care permiteau numai marilor contribuabili sa constituie un grup fiscal unic. Persoanele care formeaza un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul desemnat, nefiind necesara depunerea decotului de fiecare membru al grupului fiscal.

În domeniul accizelor, cele mai importante modificari vizeaza:

 • Stabilirea cuantumului aferent capitalului social minim subscris si varsat pentru antrepozitele fiscale de productie.
 • Stabilirea cuantumului aferent garantiei minime pentru antrepozitele fiscale de productie.
 • Stabilirea procedurii care trebuie indeplinita de operatorii economici in vederea restituirii accizelor pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in Romania si ulterior exportate.
 • Introducerea posibilitatii autorizarii tancurilor plutitoare/barjelor in limita celor 8 antrepozite fiscale de depozitare apartinand antrepozitarilor fiscali autorizati pentru productia de produse energetice, in scopul fluidizarii operatiunilor de alimentare cu combustibil a navelor.
 • Revizuirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic si produsele alcoolice denaturate si utilizate pentru fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului uman.

În privinta impozitelor si taxelor locale:

 • S-a detaliat si exemplificat modul de stabilire a cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cuprinse intre 10% – 20% si 30% – 40%, in cazul cladirilor apartinand persoanelor juridice la care nu s-a efectuat reevaluarea.
 • Au fost enumerate cladirile cu destinatie turistica in vederea impozitarii si au fost facute precizari privind modul de declarare a cladirilor cu destinatie turistica, care nu functioneaza intr-un an fiscal. Mai exact, contribuabilii care detin cladiri cu destinatie turistica sunt obligati sa depuna o declaratie in acest sens pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
 • S-a explicat modul de calcul al taxei hoteliere, astfel ca, in cazul in care autoritatile locale opteaza pentru instituirea acesteia, cota de 1% sa se aplice la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include T.V.A .

În ceea ce priveste contributiile sociale obligatorii, noile reglementari mentioneaza ca:

 • Veniturile care compun baza de calcul a contributiilor sociale s-au detaliat si s-au adaptat la terminologia actuala; de exemplu, in categoria administratorilor societatilor comerciale se includ: administratorii, membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si ai comitetului consultativ, precum si reprezentantii statului sau reprezentantii membrilor consiliului de administratie fie in adunarea generala a actionarilor, fie in consiliul de administratie, dupa caz;
 • S-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contributiei datorata de angajat/angajator, pentru a oferi o imagine mai clara contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind in baza de calcul.

surse: comunicat MFP, comunicat gov.ro

- Publicitate -