Miercuri, 25 ianuarie 2012, Guvernul a aprobat Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Potrivit comunicatului de presa MFP si Guvernului, noile reglementari au drept scop cresterea eficientei activitatii de administrare a creantelor fiscale.  Redam mai jos, cele mai importante reglementari ale Ordonantei aprobate de Guvern, anuntate prin comunicat:

Masuri cu impact pozitiv asupra mediului economic

 • S-a reglementat expres data in functie de care se apreciaza situatia fiscala viitoare, in cazul emiterii unui acord de pret in avans. În acest sens, s-a precizat aceasta data ca fiind data depunerii cererii de catre contribuabilul solicitant al unui acord de pret in avans;
 • Preluarea la nivelul Codului de procedura fiscala a dispozitiilor referitoare la inregistrarea domiciliului fiscal din normele metodologice care privesc aplicarea acestui act normativ, aprobate prin HG nr.1050/2004;
 • Reglementarea procedurii de colaborare dintre organul fiscal si contribuabil in scopul emiterii unei solutii fiscale individuale anticipate sau unui acord de pret in avans. Astfel, se reglementeaza:
 • posibilitatea organului fiscal de a se deplasa la sediul contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avans;
 • obligatia organului fiscal de a prezenta contribuabilului proiectul SFIA/APA* in scopul acordarii posibilitatii contribuabilului de a-si spune punctul de vedere cu privire la continutul SFIA/APA;
 • reglementarea unui termen de 60 de zile lucratoare in care contribuabilul solicitant al unei solutii fiscale individuale anticipate sau acord de pret in avans poate sa furnizeze clarificarile solicitate de organul fiscal sau sa prezinte punctul de vedere asupra proiectului solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans;
 • Eliminarea prevederilor referitoare la cea de a doua situatie in care se restituie tariful achitat de contribuabilul solicitant al unei SFIA/APA, avand in vedere faptul ca institutia intreruperii procedurii de emitere a SFIA/APA nu este reglementata si nici nu este cazul a fi reglementata. În fapt, fiind vorba de solutionarea unei cereri, procedura nu poate fi intrerupta, organul fiscal fiind obligat sa o solutioneze, fie prin admiterea cererii si emiterea SFIA/APA, fie prin respingerea cererii;
 • S-a reglementat posibilitatea de inregistrare fiscala la solicitarea platitorilor de venit cu regim de retinere la sursa a impozitelor calificate ca fiind finale si pentru persoanele juridice nerezidente;
 • Reglementarea posibilitatii unui contribuabil rezident in Romania ale carui venituri cad sub incidenta unei conventii de evitare a dublei impuneri si care considera ca impozitarea nu este conforma cu prevederile acesteia, de a declansa procedura amiabila prevazuta de conventie prin depunerea unei cereri la ANAF;
 • Reglementarea unei proceduri pentru eliminarea dublei impuneri in cazul ajustarii unor tranzactii dintre persoane romane afiliate in sensul ca ajustarea fiscala realizata de organul fiscal unui contribuabil va fi realizata in oglinda si de contribuabilul afiliat acestuia, fiind de asemenea opozabila organului sau fiscal (se ajusteaza atat veniturile cat si cheltuielile);
 • Reglementarea accesului contribuabililor la fisele de evidenta analitica pe platitor, asigurandu-se, in acest fel, transparenta in ceea ce priveste informatiile existente in acestea, procedura urmand a fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 • Reglementarea posibilitatii solicitarii certificatului de atestare fiscala de persoanele care detin parti sociale la o societate comerciala, in scopul cunoasterii de catre acestea a situatiei fiscale a societatii;
 • Reglementarea obligatiei organului fiscal de a restitui din oficiu, in termen de 5 zile lucratoare, sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi. Aceasta situatie apare, de regula, urmare infiintarii popririi la mai multe banci la care debitorul are deschise conturi;
 • Reglementarea dreptului contribuabilului de a solicita dobanzi in situatia in care organul fiscal nu restituie in termenul de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumele incasate prin poprire in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea;
 • S-a prevazut expres ca nerespectarea termenului de doua zile pentru ridicarea masurilor de executare silita atrage raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de functionarii publici, urmand ca atragerea raspunderii acestora din urma sa se faca in conditiile Statutului functionarilor publici si al Legii nr. 324/2009;
 • Reglementarea obligatiei organului fiscal de a ridica masura popririi pentru sumele indisponibilizate care depasesc creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, in situatia in care, din informatiile comunicate de banci, rezulta ca sumele indisponibilizate sunt suficiente pentru a stinge creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, tinand cont si de dreptul contribuabilului de a dispune plata salariilor din sumele indisponibilizate. Obligatia priveste si situatia in care masura poririi nu se mai justifica ca urmare a faptului ca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru care poprirea a fost infiintata (ex. creanta a fost stinsa, titlul executoriu a fost anulat etc.);
 • Clarificarea efectului pe care il produce adresa de infiintare a popririi, in sensul precizarii limitei pana la care se intinde poprirea bancara ca fiind suma inscrisa in adresa de infiintare a popririi.

Îmbunatatirea administrarii fiscale

 • Reglementarea conditiei in care bancile accepta platile pentru salarii din sumele indisponibilizate. Astfel, conditia consta in depunerea de catre debitor sau reprezentantul legal al acestuia a unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca debitorul nu detine alte disponibilitati banesti din care sa efectueze plata drepturilor salariale. Sanctiunea pentru declaratiile incorecte este atragerea raspunderii solidare cu debitorul a reprezentantului legal in privinta sumelor sustrase de la indisponibilizare urmare declaratiei incorecte;
 • Revizuirea procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal. Astfel, in vederea eliminarii dificultatilor aparute in practica in legatura cu aplicarea actualului text si pentru a oferi textului o mai mare claritate, la art. 44 se prevede:
 • comunicarea directa prin remitere sub semnatura, fax, e-mail etc., numai daca prin aceasta modalitate se realizeaza comunicarea;
 • comunicarea prin posta, ca regula generala, care se va realiza in conditiile in care actul nu s-a comunicat prin remitere, fax, e-mail etc., aceste din urma modalitati fiind utilizate doar in cazul special al asigurarii comunicarii;
 • comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate numai in cazul in care comunicarea acestuia nu s-a realizat prin posta;
 • Reglementarea obligatiei contribuabililor de a prezenta organului fiscal, la solicitarea acestuia, dosarul tranzactiilor efectuate cu parteneri care sunt situati intr-un stat cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

De asemenea, modificarea Codului de procedura fiscala prin ordonanta a Guvernului se impune si datorita necesitatii transpunerii Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Aceasta directiva trebuie sa fie implementata incepand cu 1 ianuarie 2013.

 

sursa: comunicat MFP, comunicat gov.ro

- Publicitate -