Joi, 26 ianuarie 2012, Ministerul Mediului si Padurilor a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

Suspendarea vizeaza amanarea datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, in Romania, asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

Amanarea opereaza de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2012 inclusiv, urmand ca, incepand cu 1 ianuarie 2013, art. 2 lit. i), alin. (2) al art. 4 si prevederile referitoare la prima transcriere a dreptului de proprietate din art. 5 alin. (1) din lege sa se aplice corespunzator.

Potrivit notei de fundamentare, se suspenda aplicarea acestor dispozitii legale pentru o perioada suficienta de timp in vederea reglementarii situatiilor in care, pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate in conditiile precizate mai sus, este nevoie de implicarea mai multor persoane si organisme ale statului. Se inlatura astfel posibilele erori aparute din lipsa timpului necesar stabilirea obligativitatii taxei sau a cuantumului acesteia.

Totodata, prezenta Ordonanta de urgenta a Guvernului reglementeaza situatia persoanelor care, in urma intrarii in vigoare a Legii 9/2012, au achitat taxa pentru transcrierea dreptului de proprietate a autovehiculului. În acest caz contribuabilii se pot adresa organelor abilitate in vederea restituirii taxei platite, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- publicitate -

Referinte anexate:
proiect OUG, Nota de fundamentare
declaratii ministrul mediului