CURS PRACTIC Bucuresti – Modul de documentare a dosarului de audit statuar/financiar in conformitate cu noul “Ghid privind auditul calitatii“

410
4 – 5 Februarie 2012, Bucuresti
CURS PRACTIC PRIVIND MODUL DE DOCUMENTARE A DOSARULUI DE AUDIT STATUTAR/FINANCIAR IN CONFORMITATE CU NOUL “GHID PRIVIND AUDITUL CALITATII“
Lectori: Dna. Rodica Mariana ȚÎRLEA – Auditor financiar, Lector CAFR în colaborare si sub îndrumarea dlui Andrei CLIM – Inspector Principal Auditor financiar, Formator CAFR. Dna. Dana ȘTEFĂNUȚ Consilier juridic, Șef Departament de Etică, Conduită Profesională și Investigații CAFR.
Taxa de participare:

600 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • coffee break, lunch break.

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma sau institutie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 participanți de la aceeasi firma sau institutie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] – www.proiect-contaplus.ro

 

Acreditari/ Certificari:
Acest curs se echivaleaza cu 10 ore de pregatire nestructurata la CAFR.

 

Locul de desfasurare: Facultatea de Management –(IDD), Universitatea  de Stiințe Agronomice si Medicina Veterinara – B-dul. Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Bucureşti.

Durata/Program: 2 zile
4 Februarie – Sambata, orele: 09.30 – 17:00
5 februarie – Duminica, orele: 09.30 – 16:00

Modalitati de inscriere:– online, completati Formularul de inscriere online– prin fax/email, completati si transmiteti formularul de inscriere Formular inscriere curs ProiectContaPlus CFNET (format MS Word) prin fax la +40 318 154 789 sau pe email la info[@]codfiscal[.]net.

Scopul programului:
Dobandirea cunostintelor privind documentarea unui dosar de audit statutar/financiar.

Modulul I DOCUMENTAREA DOSARULUI DE AUDIT STATUTAR/FINANCIAR ÎN CONFORMITATE CU NOUL “GHID PRIVIND AUDITUL CALITAtII“
Tematica abordata:
A. (vor fi prezentate în paralel vechile “norme minimale de audit”- noul “ghid privind auditul calitatii“)
1. Prezentarea etapelor abordarii unui audit financiar:
• Etapa de preplanificare. Etapa de planificare. Etapa de culegere de date. Etapa de finalizare.
2. Prezentarea practica a etapei de preplanificare (sectiunile ”a1, a2, b2” din cadrul noului ghid privind auditul calitatii):
• Prezentarea unui model de contract de audit financiar. Prezentarea unei scrisori de angajament.
• Prezentarea testelor aferente sectiunilor ”a1 , a2, b2” din cadrul “ghidului privind auditul calitatii” (sectiuni legate de obtinerea situatiilor financiare provizorii semnate de clientul de audit, de semnarea scrisorii de angajament şi de independenta a auditorului fata de clientul de audit).
3. Prezentarea practica a etapei de planificare (sectiunile ‘b1, b3 – b12, c1’’ din cadrul noului ghid privind auditul calitatii):
• Prezentarea modului de determinare a pragului de semnificatie (sectiunea ‘’b5/1’’ din cadrul noului ghid privind auditul calitatii);
• Prezentarea modului de determinare a dimensiunii esantionului (sectiunile ‘’b4, b7’’ din cadrul noului ghid privind auditul calitatii).
• Prezentarea selectiva a unor teste din cadrul sectiunilor ‘’b1, b3 – b12’’.
4. Prezentarea practica a etapei de culegere de date (sectiunile “d – u’’ din cadrul noului ghid privind auditul calitatii):
• Prezentarea modului de prelucrare a unei balante de verificare (format dupa 3055/2009 şi împartirea pe sectiunile “d – u” din cadrul noului ghid privind auditul calitatii);
• Aplicarea pragului de semnificatie asupra balantei prelucrate;
• Selectarea conturilor relevante pentru activitatea de audit în functie de pragul de semnificatie şi de raspunsul auditorului la riscurile evaluate în etapa de planificare;
• Prezentarea selectiva a unor teste din cadrul sectiunilor ‘’d – u’’(minim 10 teste) urmarindu-se modul de aplicare în practica a pragului de semnificatie şi a eşantionului, precum şi modul de întocmire a foilor de lucru (de documentare) aferente testelor prezentate.
5. Prezentarea practica a etapei de finalizare (sectiunile “a3 – a15” din cadrul noului ghid privind auditul calitatii):
• Prezentarea selectiva a unor teste legate de continuitatea activitatii clientului de audit (sectiunea ‘’a13’’);
• Prezentarea selectiva a unor teste legate de evenimentele ulterioare bilantului (sectiunea ‘’a12’’);
• Prezentarea modului de întocmire a listei de ajustari (sectiunea ‘’a9’’);
• Prezentarea selectiva a unor teste legate de revizuirea la cald a dosarului de audit (sectiunea ‘’a4’’);
• Prezentarea modului de documentare a discutiilor finale cu conducerea clientului (sectiunea ‘’a7’’);
Prezentarea modului de întocmire a raportului de audit financiar ( conform ISA 700, 705,706).

B. MODUL DE DOCUMENTARE A UNUI DOSAR PENTRU AUDITAREA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE
Prezentarea modului de documentare a unui dosar de audit în conformitate cu ISRS 4400 (proceduri convenite):
• Exemplu practic de analizare a unei cereri de rambursare de cheltuieli (se va discuta inter-activ, participantii urmand sa recunoasca ce cheltuieli sunt eligibile/neeligibile din cererea de rambursare prezentata) ;
• Exemplu practic de documentare a unui dosar de audit dupa noile norme ale CAFR pentru auditarea unui proiect finantat din fonduri europene (contract, documentarea independentei, planificarea misiunii, întocmirea foilor de lucru, finalizarea misiunii, întocmirea raportului de constatari de facto).

C. MODUL DE DOCUMENTARE A UNUI DOSAR DE AUDIT INTERN
Prezentarea practica a etapei de preplanificare:
• Documentarea independentei. Contractul de audit intern. Carta de audit intern. Prezentarea practica a etapei de planificare:
• Cunoasterea clientului. Planul de audit intern. Prezentarea practica a etapei de verificare efectiva
• Prezentarea modului de documentare a unei misiuni de audit intern/testarea controlului intern/matricea riscurilor.
Prezentarea practica a etapei de finalizare
• Revizuirea unui dosar de audit intern; Lista cu problemele identificate/constatate;
• Prezentarea modului de documentare a discutiilor finale cu clientul de audit intern;
• Prezentarea modului de întocmire a raportului de audit intern;
• Prezentarea modului de întocmire a unei fise de urmarire/implementare masuri.

MODUL II: RASPUNDEREA AUDITORILOR FINANCIARI ÎN EXERCITAREA PROFESIEI

Tematica abordata:
I. Prezentarea prevederilor legale care reglementeaza raspunderea auditorilor financiari
1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/1999, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare;
2. Regulamentul de organizare şi functionare a Camerei Auditorilor Financiri din Romania aprobat prin Hotararea Guvernului nr.433/2011;
3. Hotararea Consiliului Camerei nr. 125/2008 privind stabilirea raspunderii disciplinare a membrilor CAFR, cu modificarile ulterioare:
a. Termenul de prescriptie în cadrul caruia se poate formula o sesizare împotriva unui auditor financiar, exceptii şi situatii de suspendare a termenului de prescriptie.
b. Procedura se solutionare a sesizarilor privind abaterile disciplinare a membrilor CAFR – departamente şi comisii cu competenta disciplinara din cadrul Camerei.
c. Sanctiuni disciplinare.
d. Comunicarea hotararii de sanctionarea şi modalitatea de contestare.
e. Obligatiile auditorului financiar sanctionat.
f. Contraventii – element nou în cadrul raspunderii disciplinare a auditorilor financiari.
4. Hotatarea Consiliului Camerei nr.160/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind reatribuirea calitatii de auditor financiar.
5. Hotatarea Consiliului Camerei nr.169/2010 privind aprobarea procedurilor pentru aplicarea art.29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari.
II. Prezentarea reglementarilor privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale şi al situatiilor financiare anuale consolidate cu privire la abaterile disciplinare a auditorilor care au efectuat angajamente de audit statutar.
1. Prezentarea prevederilor OUG 90/2008
2. Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor.
III. Obligatiile auditorilor financiari, persoane fizice si firme de audit, în materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
IV.  Cazuri de sezizari primite şi modul de solutionare al acestora.
V.  Întrebari frecvente adresate de auditorii financiari cu punctul de vedere al Departamentului de etica, conduita profesionala şi investigatii.
VI.  Sesiune de discutii şi întrebari din partea cursantilor.

Metode utilizate: Prezentare, explicatie, exercitiu, studiu de caz.

Alte programe de formare profesionala

[RSSImport display=”5″ feedurl=”http://feeds.feedburner.com/formareprofesionala/”]

- Publicitate -