Conform prevederilor O.U.G. nr. 125/2011 care stabilesc reglementari referitoare la impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, Ministerul Finantelor Publice (MFP) publica online urmatoarele precizari :

Contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, declaratia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul in curs. Declaratia privind venitul estimat/norma de venit va fi depusa pentru anul in curs pana la data de 31 ianuarie 2012. În cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 31 ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 61 alin. (3), in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acestia au obligatia completarii si depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal in curs.

Alegerea metodei de determinare a venitului pe baza normei anuale de venit sau in sistem real, potrivit optiunii contribuabilului se efectueaza prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, pentru anul in curs.

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala pentru care venitul se determina pe baza normei anuale de venit au obligatia sa completeze “Fisa capacitatii de cazare” cu informatiile necesare, in vederea stabilirii de catre organul fiscal competent a impozitului anual datorat. “Fisa capacitatii de cazare” reprezinta formular tipizat si constituie anexa a Declaratiei privind venitul estimat/norma de venit.

Modelul formularului, instructiunile de completare pentru “Declaratia 220” precum si “Fisa capacitatii de cazare” sunt cele prevazute in Ordinul presedintelui A.N.A.F nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea pot fi vizualizate si descarcate de pe site-ul A.N.A.F. sau pot fi obtinute gratuit de la sediile administratiilor finantelor publice.

sursa: mfinante.ro

 

- Publicitate -