OpANAF 78/2012 – Modificarea OpANAF 2112/2010 (certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social)

100

ORDIN nr. 78/2012 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spaţiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
2012-01-30 – Modifica si completeaza OpANAF 2112/2010
2012-01-30 – Versiune publicata ANAF.
2012-01-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2012

ORDIN nr. 78/2012 din 26 Ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spaţiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

- Publicitate -