Abrogat.
Alin. (6) al art. 238 a fost introdus de art. XXXV, sectiunea a-22-a din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicata in MOf nr. 803 din 31 august 2004.
Alin. (6) al art. 238 a fost modificat de pct. 33 din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.
Alin. (7) al art. 238 a fost introdus de pct. 33 din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.
Art. 238 a fost abrogat de pct. 27 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

- Publicitate -