Potrivit Calendarului fiscal  2012, in luna februarie 2012, principalele obligatii fiscale declarative sunt:

7 februarie
– Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza
trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Formular 092,  de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara in luna ianuarie si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar, conform prevederilor OpANAF nr.1165/02.06.2009;

- Publicitate -

10 februarie
– Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal ,   Formular 096,  de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA;

15 februarie
– Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta  de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii;
– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta de catre  destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

27 februarie
– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formular 100,  privind calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna ianuarie, de catre   contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, conform modelului aprobat prin  OpANAF nr.101/2008  modificat prin OpANAF nr. 70/2012.  Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti..
– Depunerea Declaratiei privind impozitul pe profit, Formular 101, de  catre contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal:
a) organizatiile nonprofit;  si
b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura;
–  Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formular 112,  pentru luna ianuarie, de catre:
– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;
– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, Formular 224, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate  in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
– Depunerea  Decontului de taxa pe valoarea adaugata, Formular 300, de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata
– Depunerea  Decontului  special de taxa pe valoarea adaugata, Formular 301  de catre  contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta precum si  contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;
– Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic, Formular 306,
de catre  persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal, care opteaza pentru utilizarea perioadei fiscale pentru TVA   semestrul sau anul calendaristic; (OpANAF nr. 6/2010);
– Depunerea  Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, Formular 390 VIES,  de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 sau 153^1 din Codul fiscal, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2010;
– Depunerea  Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2010, Formular 392A, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 Cod Fiscal, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 de euro;
– Depunerea  Declaratiei informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2010, Formular 392B de catre  persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro;
– Depunerea  Declaratiei informative privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul 2010, Formular 393, de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane;
– Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente lunii ianuarie 2012 (perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul Fiscal), Formular 394 , de catre:
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la  plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1).
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
– Depunerea Declaratiei privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal pentru anul trecut de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie anul curent;
– Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2011 de catre Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora.
– Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta de catre platitorii  de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica ( Codul Fiscal art. 52 alin. (3)).

29 februarie
– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti  pentru anul trecut de catre platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor( model declaratie conform art.119 alin. (1) Cod Fiscal, HG 44/2004 norme pct. 151 )
– Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante de catre persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania;
– Depunerea  Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, Formular 205, pentru anul 2011,  de  catre platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa;
– Depunerea Declaratiei informative privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, Formular 206, pentru anul trecut  de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
–  Depunerea  Fiselor  fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, Formular 210,  de  catre persoanele fizice si persoanele juridice platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor – art. 59 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
–  Depunerea Declaratiei informative privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau associate, Formular 400,pentru platile facute in anul trecut de catre platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (art.119 alin.11 Cod Fiscal).

- Publicitate -