UPDATE: MFP a emis OMFP 155/2012, pentru a corecta inconsistenta reglementarilor si pentru a ascunde incompetenta.
Potrivit art. II (6) din OG nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011.

Art. II (6) din OG nr.30/2011 [2 septembrie 2011] prevede ca: Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011.

Precizari MFP [28 ianuarie 2012] mentioneaza: Pentru aplicarea unitara … Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia …

Art. 35 (1) din Titlul II al C.fiscal, aplicabil la 31 decembrie 2011, prevede:  Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

Precizarile DGFP Arges [10 ianuarie 2012]: contin afirmatia subliniata si evidentiata ca impozitul pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011. Termenul mentionat este de 25 aprilie 2012 si exceptiile legale.

Art. 35 (1) din Titlul II al Codul fiscal, aplicabil la 1 ianuarie 2012,  prevede: Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b), alin. (14) si (15), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

OPINIE: Precizarile MFP sunt contrare prevederilor legale. Orice amenda sau penalitate stabilita de Fisc pentru perioada intre 25 martie – 25 aprilie nu are sustinere legala.

ACTUALIZARE: Articolul II din OG 2/2012 [30 ianuarie 2012] prevede:
Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

ALTA OPINIE: Precizarile MFP emise in 28 ianuarie 2012 au fost contrare prevederilor legale in vigoare la acel moment. MFP a creat baza legală pentru a corecta situatia. Totusi, ambele prevederi, reglementate prin Ordonante distincte,  sunt in vigoare si sunt in contraditie. Care prevedere prevaleaza? Cea mai recenta? Situatia creata de incompetenta MFP are un efect semnificativ asupra fluxului financiar si investitional al unei companii.  Cum explici unui CEO si unui Consiliu de administratie ca planurile de investitii pe 2012 trebuie modificate, amanate, pentru ca trebuie achitat impozitul pe profit peste 2 luni, cu o luna mai devreme.   De ce nu dau explicatii cei incompetenti?

Prezentam in continuare o sinteza comparativa.

Situatia 1 – PREVEDERI IN VIGOARE 2011

Regula generala: Contribuabilii platitori de impozit pe profit au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit.
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 aprilie 2012, cu exceptiile prevazute de lege

Exceptia nr. 1:
Contribuabilii, altii decat societati comerciale bancare, care nu definitiveaza inchiderea exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012 declara prin formularul 100 “ Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” in contul impozitului pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011 o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al anului 2011.
Termen (declarare si plata Trim. IV 2011): 25 ianuarie 2012
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 aprilie 2012.

Exceptia nr. 2:
Contribuabilii, altii decat societati comerciale bancare, care definitiveaza inchiderea exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, depun declaratia 101 “ Declaratie privind impozitul pe profit “ si platesc impozitul pe profit aferent anului 2011 [art. 34 alin.(11) din Codul fisca]. In acest caz contribuabilii nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 februarie 2012. [art.34 alin. (11) din Codul fiscal 2011]

Exceptia nr. 3:

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 februarie 2012 [art.34 alin. (4) din Codul fiscal 2011]

Exceptia nr. 4:
Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 februarie 2012 [art.34 alin. (5) din Codul fiscal 2011]

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 aprilie 2012

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 aprilie 2012

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 aprilie 2012

 

Situatia 2 – PREVEDERI IN VIGOARE 2012 coroborate cu PRECIZARI MFP si OG 2/2012

Regula generala: Contribuabilii platitori de impozit pe profit au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit.
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 martie 2012, cu exceptiile prevazute de lege


Exceptia nr. 1: anulata

Exceptia nr. 2: anulata

Exceptia nr. 3:
Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 februarie 2012 [art.34 alin. (5) lit. a din Codul fiscal 2012]

Exceptia nr. 4:
Contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura
Termen (declarare si plata finala 2011): 25 februarie 2012 [art.34 alin. (5) lit. b din Codul fiscal 2012]

Exceptia nr. 5:
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost inregistrata, conform legii, infiintarea acestora. [art.34 alin. (14) din Codul fiscal 2012]

Exceptia nr. 6:
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile. [art.34 alin. (15) din Codul fiscal 2012]

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 martie 2012

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 martie 2012

Regula generala – prevederi exprese:
Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana;
Termen (declarare si si plata): pana la data de 25 martie 2012

Nota:
Formularul 101 “ Declaratie privind impozitul pe profit “ [F101-2012 PDF] aprobat prin OpANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, asa cum a fost modificat prin OpANAF nr. 2689/2010, pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2010, a fost modificat prin OpANAF nr. 70/2012 pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2011.

- Publicitate -