Suspendarea aplicarii taxei pe prima vanzare (taxa poluare)

35

Prevederilor OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin (2) din Lege, publicata in Monitorul Oficial nr. 79/31.01.2012 cuprinde urmatoarele masuri: 
suspendarea, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la calculul şi plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule datorata in cazul primei transcrieri a dreptului de proprietate in Romania a unui autovehicul rulat;
– suspendarea implicita, pe perioada 31 ianuarie 2012 – 1 ianuarie 2013, a prevederilor referitoare la eliberarea adeverintei care sa ateste faptul ca, la prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 şi pana la intrarea in vigoare a Legii, proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala;
restituirea, la cerere, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate in Romania, a unui autovehicul rulat, achitata in perioada 13 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2012, potrivit art. 2 din OUG 1/2012 coroborat cu art. 117 alin. (1) din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare.

In acest context, referitor la restituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevazute de OUG 1/2012 precizam:
– contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Legii 9/2012 [13.01.2012] si data intrarii in vigoare a OUG 1/2012 [31 ianuarie 2012], pot solicita restituirea acesteia;
– restituirea acestor sume se face la cererea contribuabilului, adresata organului fiscal competent, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura fiscala, cu exceptia prevederilor art. 124 referitoare la acordarea de dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
– sumele se restituie in termenul de prescriptie prevazut la art. 135 din Codul de Procedura Fiscala referitor la prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea.

- Publicitate -