ORDINUL nr. 110/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
2012-02-06 – Modificat si completeaza OMFP 1294/2007
2012-02-06 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 94 din data de 6 februarie 2012

ORDINUL nr. 110/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

in temeiul prevederilor art. 26 si ale art. 114 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– Numerele curente 5 „Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil” si 16 „Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial” vor avea urmatorul cuprins:

┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │   Denumirea creantei fiscale    │      Temeiul legal    │
│crt.│                    │                 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│"5. │Impozit pe veniturile din activitati  │Art. 52, 52^1 si 93 din Legea nr.│
│  │desfasurate in baza contractelor/   │571/2003 privind Codul fiscal,  │
│  │conventiilor civile incheiate potrivit │cu modificarile si completarile │
│  │Codului civil, precum si a contractelor│ulterioare            │
│  │de agent                │                 │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│... │ .........................       │ ......................     │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│16. │Impozit pe veniturile din arenda    │Art. 62 alin. (2^4) si 93 din  │
│  │                    │Legea nr. 571/2003 privind Codul │
│  │                    │fiscal, cu modificarile si    │
│  │                    │completarile ulterioare"     │
└────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

ART. II
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

Bucuresti, 2 februarie 2012.
Nr. 110.

———-

- Publicitate -