Cabinetul Ungureanu: Programul de guvernare 2012 – Politica fiscal-bugetara

41

In Programul de guvernare 2012, elaborat de Cabinetul Ungureanu, Capitolul 18 Politica fiscal-bugetara cuprinde o seri de masuri fiscale (directii de actiune). Redam in continuare textul integral al capitolului:

Stadiu actual
Reforma fiscal-bugetara a urmarit trei obiective: limitarea deficitul bugetar la 3% din PIB prin diminuarea cheltuielior si mai buna colectare a veniturilor, diminuarea poverii administrativ-fiscale si a evaziunii. În vederea asigurarii unui cadru macroeconomic stabil, Legea responsabilitatii fiscal-bugetare adoptata in martie 2010 introduce plafoane de cheltuieli in sistemul public, limiteaza numarul de rectificari bugetare si elimina riscul deciziilor populiste in preajma campaniilor electorale. De asemenea, a fost infiintata o institutie independenta, Consiliul Fiscal, ce realizeaza prognoze, analize si recomandari privind politica fiscal-bugetara. Pentru perioada 2012-2014, strategia multianuala fiscal-bugetara urmareste stabilizarea economiei, crearea premiselor pentru reluarea cresterii economice si incadrarea in tintele prevazute in acordul incheiat cu FMI. Planificarea multianuala ofera o perspectiva pe termen mediu si asigura predictibilitatea sistemului fiscal. Dintre masurile adoptate pentru diminuarea poverii financiare si administrative, mentionam: simplificarea si imbunatatirea administrarii fiscale, sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate, acordarea de facilitati fiscale mediului de afaceri si modificarea legii contabilitatii. În ceea ce priveste combaterea evaziunii fiscale, liniile de actiune au vizat verificarea cu prioritate a contribuabililor cu potential inalt de evaziune si frauda fiscala si interventia operativa in domeniile cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscala (produse accizabile, achizitii intracomunitare, operatiuni de import/export). În urma eforturilor guvernamentale, deficitul bugetar s-a redus treptat de la 7,3% din PIB in anul 2009, la 6,9% din PIB in 2010 si ulterior la 4,2% din PIB in anul 2011. Gradul de colectare a veniturilor publice a crescut la 33,1% din PIB in anul 2011, comparativ cu 31% din PIB in anul 2009.

Directii de actiune:
• Reducerea deficitului bugetar la cel mult 3% din PIB in anul 2012 (in sistem ESA).
o Preocupare pentru majorarea prudenta a salariilor din sectorul public si a pensiilor, in cazul in care conditiile economice vor permite acest lucru.
o Adoptarea unor politici salariale responsabile in sectorul public, care sa asigure sustenabilitate fiscala si sa ajute la pastrarea competitivitatii.
o Elaborarea si aprobarea Legii privind amnistia fiscala pentru functionarii publici.
o Introducerea unui nou regulament UE ce va permite reducerea temporara a cotei de cofinantare cu 10 puncte procentuale.
o Înlocuirea treptata a subventiilor de la buget acordate sectorului agricol cu fonduri primite din partea Uniunii Europene.
o Asigurarea unui sistem fiscal predictibil si stabil.
o Revizuirea sistemului fiscal, cu asistenta tehnica a FMI, pentru a acoperi lacunele si a spori eficienta acestuia.
• Atingerea nivelului minim al accizelor pentru motorina conform Tratatului de aderare la UE.
• Asigurarea unui nivel de 4% din PIB in anul 2012 a cheltuielilor de capital ce corespund investitiilor cofinantate din fonduri UE, inclusiv din imprumuturi externe.
• Analiza, actualizarea si publicarea strategiei de management al datoriei in mod anual, pana la finele lunii decembrie 2012.
• Implementarea Planurilor de Actiune adoptate ca raspuns la constatarile analizelor functionale, cu realizarea rapoartelor trimestriale de progres.
• Reducerea numarului taxelor si tarifelor cu caracter nefiscal, de la 237 in prezent la cel mult 100, conform bunelor practici internationale.
• Combaterea evaziunii fiscale
o Îmbunatatirea selectiei si managementul dosarelor pe baza de analiza de risc informatizata, pentru o mai buna alocare a resurselor de inspectie fiscala.
o Implementarea controlului comertului electronic.
o Întarirea controlului in trafic prin cresterea numarului de actiuni ale echipelor mobile si prin prezenta mai activa in teren.
o Extinderea informatizarii, imbunatatirea si interconectarea sistemelor informatice utilizate in activitatea de inspectie fiscala.
• Cresterea eficientei si dinamicii colectarii veniturilor
o Îmbunatatirea managementului arieratelor (prin monitorizarea mai buna a arieratelor mari si recente) si reducerea volumului arieratelor (in special prevenirea formarii de noi arierate).
o Continuarea imbunatatirii organizatorice a A.N.A.F. in vederea cresterii eficientei prin reducerea constanta a costului colectarii.
o Extinderea activitatii de imprimare centralizata a actelor administrative fiscale (Centrul de imprimare rapida de la Ramnicu Valcea).
• Analiza modalitatilor de taxare a marilor averi.
• Încurajarea conformarii voluntare
o Stimularea depunerii on-line a declaratiilor si a platilor electronice.
o Actualizarea si dezvoltarea metodologiei privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale.
o Republicarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala.

Referinte anexate:
Textul integral Programului de guvernare 2012 – cabinetul Ungureanu (sau PDF)

- Publicitate -