Prin pct II din Circulara MFP nr. 420167 din 7 februarie 2012, MFP precizeaza ca pentru aplicarea unitara a prevederilor referitoare la termenul de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2011, se vor avea in vedere urmatoarele:

Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

Prin urmare, avand in vedere faptul ca, prevederile mai sus mentionate, modifica doar termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit:

– contribuabilii care au optat pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin.(11) din Codul fiscal, in vigoare pana la 31 decembrie 2011, depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a avea obligatia de a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011;
– contribuabilii care au declarat pentru trimestrul IV 2011 o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, vor efectua declararea si plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011 pana la 25 martie 2012.

- publicitate -