Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si  precizarilor MFP din 7 februarie 2012, precizarilor MFP din 28 ianuarie 2012 (ilegale la acel moment), declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de catre toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia organizatiilor non-profit si a contribuabililor care obtin venituri majoritare din activitati agricole, care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012. 

Pana la publicarea OG nr. 2/2012, privind modificarea Codului de procedura fiscala, contribuabilii au avut dreptul, conform art. 34 alin. (11) din Codul fiscal, sa estimeze daca finalizeaza activitatea financiar contabila pana in data de 25 februarie 2012, situatie in care pentru impozitul pe profit la trimestrul al IV-lea nu au achitat si nu au declarat nimic la decembrie 2011.

- Publicitate -

Ordinul 155/2012, publicat recent in Monitorul Oficial, aduce, prin modificarea OpANAF 101/2008, clarificari privind contribuabilii care au optat (potrivit prevederilor Codului fiscal in vigoare pana la 31 decembrie 2011) pentru definitivarea inchiderii exercitiului financiar 2011 pana la data de 25 februarie 2012. Astfel, acesti contribuabili depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 martie 2012, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV al anului 2011.

- Publicitate -