OMFP 225/2012 – Indicele preturilor de consum (IPC) pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru 2012

83

ORDINUL nr. 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
2012-02-20 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 122 din 20 februarie 2012

ORDINUL nr. 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 34 alin. (4), (8) si (18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Pentru anul fiscal 2012, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,5%.

Articolul 2
Directia legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi

- Publicitate -