TVA: Locul de prestare a serviciilor catre persoane impozabile, regula B2B

627

REGULA GENERALA B2B [art. 133 (2)]
Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde persoana care primeste serviciile:

1. are stabilit sediul activitatii sale economice,
sau
2. are un  sediu fix,  daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix, aflat in alt loc decat unde are sediul activitatii economice,
sau
3. are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita,  in absenta unui sediu al activitatii economice  sau unui sediu fix.

EXCEPTII DE LA REGULA GENERALA B2B

1. Locul prestarii este locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;

2. Locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;

3. Locul prestarii este locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;

4. Locul prestarii este locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;

5. Locul prestarii este locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire in afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara Comunitatii. În cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.

6. Locul prestarii este in Romania, pentru serviciile constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;

7. Locul prestarii este locul in care evenimentele se desfasoara efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile.

8. Locul prestarii este in afara Comunitati, pentru serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila stabilita in Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara Comunitatii.
Serviciile de transport de bunuri efectuate in afara Comunitatii sunt serviciile de transport al carui punct de plecare si punct de sosire se afla in afara Comunitatii, acestea fiind considerate efectiv utilizate si exploatate in afara Comunitatii.

- Publicitate -