Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 50/2012
2012-02-27 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 27 februarie 2012

Rectificare

- Publicitate -

La Hotararea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, se face urmatoarea rectificare:
– La art. I lit. D, la pct. 5 [cu referire la alin. (10^1) al pct. 12 din normele metodologice], in loc de: „…la pct. 213 din normele de aplicare a art. 201 din Codul fiscal,…“ se va citi: „…la pct. 21^3 din normele de aplicare a art. 20^1 din Codul fiscal,…“.

- Publicitate -