CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA – Conferinţă de presă 11 februarie 2010
PRACTICI EUROPENE PRIVIND TVA-UL FAVORIZANTE IMM-URILOR

I. PLATA TVA-ULUI LA ÎNCASAREA FACTURILOR ÎN U.E.
Directiva 112/2006/CE care reglementează cadrul comun al TVA aplicabil de statele membre are prevederi privind exigibilitatea TVA (art. 63-66).
Printre măsurile opţionale de la art. 66 se prevede că pentru anumite operaţiuni sau pentru anumite persoane impozabile, TVA poate deveni exigibil cel mai târziu la data încasării. Din analiza Directivei 2006/112/CE rezultă că plata TVA la încasarea facturii este o măsura care nu poate fi generalizată, pentru toţi agenţii economici şi pentru toate operaţiunile, dar care poate fi aplicată în anumite condiţii care se stabilesc vizând operaţiunile şi contribuabilii.

Plata TVA la încasarea facturii este aplicată în mai multe state state membre UE (Austria, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Slovenia, Estonia), în general pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
În Marea Britanie, Suedia, Estonia şi Slovenia măsura plăţii TVA-ului la încasarea facturilor se aplică următoarele principii:
-operatorul economic (în general IMM) are dreptul sa colecteze TVA-ul doar atunci când încasează facturile, dar în acelaşi timp are dreptul să deducă TVA-ul numai pe măsură ce îşi plăteşte furnizorii, pe baza unor derogări obţinute de la Comisia Europeană.

II. BUNELE PRACTICI PENTRU IMM-URI ÎN DOMENIUL PLĂŢII TVA DIN SLOVENIA
În domeniul reglementării plăţii TVA-ului, din anul 2007, în Slovenia este în vigoare şi se aplică un regim special pentru IMM-uri, privind plata TVA-ului la încasarea c/v facturilor, care au avut un efect pozitiv semnificativ asupra întreprinderilor mici.

Regimul special adoptat în domeniul TVA se aplică contribuabililor a căror cifră de afaceri impozabilă nu a depasit 208.000 EUR pentru ultimele douăsprezece luni şi care au dreptul de a vira TVA-ul aferent facturilor emise la data încasării contravalorii acestora (şi nu la data emiterii facturii).

- publicitate -

În anul 2009, regimul special privind plata TVA-ului la încasarea c/v facturilor a fost extins la contribuabilii a căror cifră de afaceri impozabilă nu a depăşit 400.000 EUR pentru ultimele douăsprezece luni.

III. SITUAŢIA DE FAPT ŞI DE DREPT PRIVIND PLATA TVA ÎN ROMÂNIA
În România, conform dispoziţiilor art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, agenţii economici sunt obligaţi să vireze TVA-ul la bugetul de stat la data emiterii facturii, indiferent dacă aceasta este achitată de către beneficiar cu întârziere sau dacă nu mai este plătită niciodată.

În contextul actual al crizei, raportat la situaţia de fapt a înregistrării în anul 2009 a circa 195.743 de agenţi economici care şi-au încetat activitatea (în creştere cu 30 la sută comparativ cu anul 2008), la împrejurarea că numărul falimentelor va creşte cu circa 15-20% în anul 2010, precum şi la practica generalizată a plăţilor întârziate în contractele încheiate cu autorităţile şi instituţiile publice, încasarea de către stat a TVA-ului aferent unor facturi care vor fi achitate cu mari întârzieri sau care nu vor fi achitate niciodată de debitori în faliment nu este justă şi produce dificultăţi semnificative IMM-urilorprivind asigurarea finanţării şi lichidităţile, fiind o cauză generatoare de noi falimentea unor întreprinderi în mod normal viabile, putând declanşa chiar şi o serie de falimente consecutive de-a lungul lanţului de aprovizionare, cu efecte negative semnificative în plan economic şi social.

IV. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND PLATA TVA LA ÎNCASAREA FACTURILOR
Plata TVA-ului la data emiterii facturilor generează costuri suplimentare semnificative pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri şi complică gestiunea financiară a acestora, fiind nefastă pentru fluxul de lichidităţi, adăugând costuri bancare importante, reducând oportunităţile de investiţii şi sporind incertitudinea pentru multe întreprinderi creditoare, în principal IMM-uri, ceea ce afectează grav competitivitatea, rentabilitatea şi viabilitatea acestora şi putând determina falimentarea unor întreprinderi în mod normal viabile, mai ales în perioadele de acces limitat sau costisitor la finanţare, de criză financiară.

În mod logic, un impozit se datorează bugetului statului doar atunci când este realizat venitul supus impozitării iar reglementarea plăţii TVA-ului trebuie să asigure respectarea principiului constituţional instituit de art. 56 alin. (2) din Constituţia României, potrivit căruia „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”.

Membrii CNIPMMR solicită punerea în aplicare a art. 66 din Directiva 112/2006/CE şi valorificarea bunelor practici europene în domeniul plăţii TVA-ului la încasarea facturilor, cu modificarea în regim de urgenţă a Codului fiscal.

Pentru un impact bugetar minim, CNIPMMR propune aplicarea măsurii plăţii TVA-ului la data încasării c/v facturii în 3 etape, şi anume:
– în anul 2010: reglementarea dreptului de a colecta TVA-ul la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate de microîntreprinderi;
– Semestrul I al anului 2011: reglementarea dreptului de a colecta TVA-ul la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate şi de către întreprinderile mici;
– Semestrul II al anului 2011: reglementarea dreptului de a colecta TVA-ul la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate şi de către întreprinderile mijlocii.

Punerea în aplicare a măsurii propuse de CNIPMMR va avea efecte pozitive semnificative, cele mai importante vizând:
– reducerea unui factor major de falimentare şi decapitalizare a agenţilor economici, în special a IMM-urilor;
– creşterea capacităţii de redresare a IMM-urilor aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale;
– stimularea creşterii economice, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă;
– stabilirea unor sarcini fiscale juste;
– producerea unor efecte de antrenare ale investiţiilor suplimentare asuspra producţiei şi ocupării forţei de muncă;
– menţinerea unui echilibru al veniturilor bugetare, ca urmare a aplicării măsurii plăţii TVA-ului la data încasării c/v facturii în 3 etape.

Note subsol:
1) la Art. 63-65 din Directiva 112/2006/CE reprezintă prevederi obligatorii pentru statele membre, în timp ce prevederile de la art. 66 reprezintă prevederi opţionale.
2) Art. 131 alin. (1) din Legea privind taxa pe valoarea adăugată (TVA-1A) adoptată de Adunarea Naţională a Republicii Slovenia.
3) Legea Nr. 003-02-3/2009-24, de modificare a Legii privind taxa pe valoarea adăugată (TVA-1A) a fost adoptată de Adunarea Naţională a Republicii Slovenia, în şedinţa sa din 21 Aprilie 2009.

Referințe / Surse:
comunicat CNIPMMR

1 COMENTARIU