Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Finantelor Publice:
– Director – Directia legislatie impozite directe;
– Director – Directia de legislatie in domeniul accizelor;
– Sef serviciu – Serviciul legislatie in domeniul contributiilor sociale (Directia legislatie impozite directe);
– Sef serviciu – Serviciul de legislatie impozit pe veniturile persoanelor fizice si armonizare cu legislatia UE (Directia legislatie impozite directe);
– Sef serviciu – Serviciul legislatie accize, produse energetice, tutunuri prelucrate si taxa auto (Directia de legislatie in domeniul accizelor).

Concursul se organizeaza la sediul ANFP, astfel:
– 2 aprilie 2012, ora 09.00: probele suplimentare de testare a cunostintelor de operare/programare PC si cunoasterea limbii engleze (probe eliminatorii pentru posturile ale caror cerinte specifice sunt precizate in conditiile de participare);
– 2 aprilie 2012, ora 11.00: proba scrisa;
– 4 aprilie 2012, ora 14.00: interviul.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

- Publicitate -

Termen limita depunere dosar: 21 martie 2012

Cu titlul de exemplu, conditiile specifice pentru functia vacanta de director – Directia legislatie impozite directe sunt:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
– studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 3 ani;
– sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata,
– cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Word Pro si Internet: cunostinte de baza;
– cunoasterea limbii engleze: cunostinte de baza.

Cu titlul de exemplu, Conditiile specifice pentru functia vacanta de sef serviciu – Serviciul legislatie in domeniul contributiilor sociale din cadrul Directiei legislatie impozite directe sunt:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
– studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani;
– sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
– cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Word, Lotus – cunostinte de baza.

Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului [1 martie] si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, modificata si completata de HG nr. 1173/2008.

Relatii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 0374/112.726.

Sursa: Toate detalii privind conditiile si bibliografia concursurilor sunt publicate pe siteul ANFP – anfp.gov.ro si pe publicjob.ro

- Publicitate -