OpANAF 3294/2011 – Competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

90

ORDIN nr. 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale (OpANAF 3294/2011)
2012-03-09 – Modificat prin OpANAF nr. 283/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale
2011-10-25 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 747 din 25.10.2011

ORDIN nr. 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale (OpANAF 3294/2011)

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1091 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) În intelesul prevederilor cap. III «Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit» al titlului VII «Inspectia fiscala» din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, structura competenta din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al tarii, este Directia verificari fiscale.
(2) Pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, a verificarii fiscale si a reverificarii persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, competenta revine directiei generale a finantelor publice judetene in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate.
(3) În cazul persoanelor fizice al caror domiciliu fiscal se afla pe raza municipiului Bucuresti competenta prevazuta la alin. (1) revine administratiei finantelor publice a sectorului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate.
modificat de: OpANAF nr. 283/2012 – pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale din 2 martie 2012, M. Of. 158/2012 ;
text initial: Art. 1 În intelesul prevederilor cap. III „Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit“ al titlului VII „Inspectia fiscala“ din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al tarii, este Directia verificari fiscale.

Art. 2
Directia verificari fiscale va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

- Publicitate -