Sari la conținut

Codul Fiscal consolidat – 01 ianuarie 2010

Codul Fiscal consolidat 1 ianuarie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
HOTARAREA nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010
– articolul I pct. 1-147 si 149-153 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 07 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat 2010, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010, este Codul Fiscal consolidat 28 noiembrie 2009 astfel cum a fost actualizat prin:
HG 956/2009 – indexarea impozitelor si taxelor locale conform articolul 292 – modifica:
articolul 251 (3),
articolul 258 (2),
articolul 258 (4),
articolul 258 (6),
articolul 263 (2),
articolul 263 (4),
articolul 263 (5),
articolul 263 (6),
articolul 263 (7),
articolul 267 (1),
articolul 267 (4),
articolul 267 (7),
articolul 267 (11),
articolul 267 (12),
articolul 267 (13),
articolul 268 (1),
articolul 268 (2),
articolul 268 (3),
articolul 268 (4),
articolul 268 (5),
articolul 271 (2),
articolul 275 (2),
articolul 294 (3),
articolul 294 (4),
articolul 294 (6) ;
OUG 109/2009 – modifica:
articolul 5 alin. (4),
articolul 7 alin. (1) pct. 12,
articolul 7 alin. (1) pct. 24,
articolul 7 alin. (1) pct. 25,
articolul 7 alin. (1) pct. 29,
articolul 7 alin. (1) pct. 33 literele a) si b),
articolul 8 alin. (2),
articolul 11 alin. (1^2),
articolul 14 litera a),
articolul 20 literele b) si c),
articolul 21 alin. (3) litera c),
articolul 21 alin. (4) litera b),
articolul 21 alin. (4) litera p),
articolul 22 alin. (2),
articolul 23 alin. (2),
articolul 24 alin. (2) litera b),
articolului 24 alin. (7),
articolul 24 alin. (9) litera a),
articolul 24 alin. (10),
articolul 24 alin. (15),
articolul 24 alin. (17),
articolul 27 alin. (1) litera a),
articolul 27^1 alin. (2), ,
articolul 30 alin. (4),
articolul 34 alin. (4) si (5),
articolul 34 alin. (11),
articolul 35 alin. (1),
articolul 36 alin. (3),
articolul 48 alin. (1),
articolul 48 alin. (2) litera c),
articolul 48 alin. (5) litera k), ,
articolul 49 alin. (2) si (3), ,
articolul 52 alin. (1) litera d),
articolul 53,
articolul 55 partea introductiva a alin.ui (2),
articolul 55 alin. (2) literele b) si f),
articolul 55 alin. (2) litera k),
articolul 55 partea introductiva a alin.ui (3),
articolul 55 alin. (4) litera j),
articolul 55 alin. (4) litera p),
articolul 61,
articolul 63,
articolul 65 alin. (1),
articolul 66 alin. (5),
articolul 66 alin. (7),
articolul 67 alin. (1),
articolul 67 alin. (3) literele a) si c),
articolul 70 alin. (9),
articolul 74 alin. (2) si (3),
articolul 77^1 alin. (5),
articolul 78 alin. (1) literele c) si e),
articolul 80 alin. (1),
articolul 81 alin. (3),
articolul 82 alin. (2)-(5),
articolul 83,
articolul 84 titlul,
articolul 84 alin. (1) si (4),
articolul 86 alin. (4),
articolul 90 alin. (3),
articolul 95,
articolul 115 alin. (1) litera a),
articolul 116,
articolul 117 literele h) si j),
articolul 118,
articolul 119 alin. (1),
articolul 120 alin. (1),
articolul 124 alin. (1),
articolul 124^18 alin. (10) si (11),
articolul 124^18 alin. (13)-(16),
articolul 124^21 alin. (1) partea introductiva, titlul V denumirea capitolului V,
articolul 125^1 alin. (1) pct. 7 13 14 si 32,
articolul 125^1 alin. (2) si (3),
articolul 126 alin. (8) litera b),
articolul 127 alin. (8), ,
articolul 128 alin. (8) litera e),
articolul 129 alin. (2),
articolul 129 alin. (3) litera b),
articolul 132 alin. (1) literele e) si f),
articolul 132^1 alin. (5),
articolul 133,
articolul 134^1,
articolul 137 alin. (1) litera e),
articolul 137 alin. (3) litera e),
articolul 138 litera b),
articolul 138^1 alin. (2),
articolul 141 alin. (2) litera f) partea introductiva,
articolul 143 alin. (1) litera c),
articolul 143 alin. (1) litera i) partea introductiva,
articolul 144 alin. (1) litera c),
articolul 145 alin. (5) litera a),
articolul 146 alin. (1),
articolul 147^2,
articolul 149 alin. (1) litera a),
articolul 149 alin. (3) literele a) si b),
articolul 149 alin. (5),
articolul 150,
articolul 151,
articolul 151^2 alin. (3) partea introductiva,
articolul 151^2 alin. (6) si (7),
articolul 152 alin. (1) si (2),
articolul 152^1 alin. (9),
articolul 152^2 alin. (12),
articolul 153,
articolul 153^1,
articolul 154
articolul 155 alin. (4) si (5),
articolul 155^1 alin. (1) – (3),
articolul 156^3,
articolul 156^4,
articolul 157 alin. (2)-(4) si (7),
articolul 158 alin. (1),
articolul 158^1,
articolul 160,
articolul 161^2, capitolul II (alcatuit din art. 207-214),
articolul 218,
articolul 220,
OUG 109/2009 – adauga:
articolul 7 alin. (1) pct. 24^1,
articolul 7 alin. (1) pct. 31^1,
articolul 8 alin. 7^1,
articolul 13 lit. f),
articolul 27^1 alin. (3) pct. 13,
articolul 27^1 alin. (10^1) şi (10^2),
articolul 28^1,
articolul 48 alin. (5) lit. f^1),
articolul 52 alin. (4),
articolul 55 alin. (2) lit. d^1) şi d^2),
articolul 55 alin. (2) lit. j^1) şi j^2),
articolul 55 alin. (4) lit. a^2),
articolul 82 alin. (6),
articolul 84 alin. (1^1),
articolul 117 lit. l),
articolul 124^20 lit. a) pct. (iii) o nouă liniuţă,
articolul 124^26 lit. x) şi y),
articolul 127 alin. (2^1),
articolul 134 alin. (4)-(7),
articolul 134^2 alin. (3),
articolul 149 alin. (5^1),
articolul 159 alin. (3),
articolul 298 pct. 43^2 şi 43^3,
OUG 109/2009 – abroga:
articolul 24 alin. (5),
articolul 67 alin. (7),
articolul 48 alin. (7) lit. h),
articolul 84 alin. (5) şi (6),
articolul 90 alin. (4) şi (5),
articolul 124^18 alin. (12),
articolul 129 alin. (6),
articolul 152 alin. (8) lit. c),
articolul 155 alin. (7) lit. c), Anexa nr. 3 la titlul VII

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC15 text legal in vigoare actualizat AC15
AC15 text legal modificat AC15

AC15-1 – modificari conform HG 956/2009
AC15-2 – modificari conform OUG 109/2009

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

Sinteze privind modificarile Codului Fiscal aplicabile din 2010 (sursa: Ernst & Young Romania): – impozitul pe profit 2010, – impozitul pe venit 2010, – impozitul pe venitul nerezidentilor 2010, – TVA 2010, – accize 2010

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version