Sari la conținut

Sponsorizarea, mecenatul si acordarea de burse private [ghid fiscal si contabil – facilitatea fiscala]

Companiile (contribuabili persoane juridice platitoare de impozit pe profit) au posibilitatea de a directiona/acorda fara costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin actiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum şi pentru burse private.
Apeland la o facilitate fiscala prevazuta la art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, fondurile/bunurile directionate/acordate nu reprezinta o cheltuiala (un cost) suplimentara pentru companie.
Cheltuielile de sponsorizare şi/sau actele de mecenat precum şi pentru acordarea de burse private (fonduri financiare, bunuri sau servicii) se scad din impozitul pe profit datorat si achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de actiuni diminueaza ulterior si direct sumele ce trebuie achitate statului in contul impozitul pe profit.

Conditiile cumulative pentru a accesa aceasta facilitate fiscala sunt:
– compania trebuie sa fi platitor de impozit pe profit;
– fondurile directionate trebuie sa fie sub cea mai mica dintre limitele precizate mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
– actiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte) incheiate potrivit prevederilor legale – Legea 32/1994 și Legea 376/2004.

Exemplu de calcul – determinarea facilitatii fiscale maxime:
Cifra de afaceri (total venituri) = 200.000 lei
Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care SSS lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse
Profitul brut impozabil = 200.000 – 160.000 + SSS = 40.000 + xxx lei
Impozit pe profit = (40.000 + SSS) x 16% = 6.400 + SSS x 16% lei

Limite maxime ale facilitatii fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 3/1.000 x 200.000 = 600 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat = 1.280 + 20% x SSS x 16% = 1.280 + SSS x 3,2% lei

In concluzie, suma de la pct. 1 este cu certitudine mai mica decat suma de la pct. 2, rezulta ca pentru ca societatea sa nu suporte nicio cheltuiala suplimentara suma maxima care se poate directioneaza este 600 lei.

Regim fiscal si contabil (pe datele din exemplu de calcul):
Cifra de afaceri (total venituri) = 200.000 lei
Cheltuieli totale = 160.000 lei, din care 600 lei cheltuieli de sponsorizare/mecenat/burse
Profitul brut impozabil = 200.000 – 160.000 + 600 = 40.600 lei
Impozit pe profit = 40.600 lei x 16% = 6.496 lei

Limite maxime ale facilitatii fiscale:
1. 3 la mie din cifra de afaceri = 600 lei
2. 20% din impozitul pe profit datorat = 1.299,2 lei

Regimul fiscal comparat:
1. compania acorda o sponsorizare de 600 lei
Cheltuieli de sponsorizare (600 lei) se scad din impozitul pe profit datorat (6.496 lei), rezultand un impozitul pe profit de achitat de 5.896 lei. Efortul financiar total este de 6.496 lei = 600 lei + 5.896 lei
2. compania NU acroda o sponsorizare de 600 lei
Cheltuieli totale sunt de 159.400 lei, profitul brut impozabil este 40.600 lei = 200.000 – 159.400, astfel rezulta un impozit pe profit de achitat de 6.496 lei = 40.600 lei x 16%. Efortul financiar total este de 6.496 lei.
3. Concluzie: Impactul asupra chetuielilor totale (fiscale si de exploatare) este nul.

Regimul contabil:
I. Actiuni de sponsorizare/mecenat cu mijloace financiare (bani)
1. acordarea de numerar
6582 Donatii acordate = 5311
2. virament bancar
6582 Donatii acordate = 5121
II. Actiuni de sponsorizare/mecenat sub forma livrarilor de bunuri
3. mijloace fixe
– descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie
% =  21xx valoarea de intrare
28xx amortizarea cumulata
6582 valoarea ramasa neamortizata
4. bunurile materiale de natura stocurilor
-descarcarea de gestiune pe baza avizului de expeditie
6582 = 30xx, 345x, 371x la costul de achizitie al stocurilor
– stornarea a adaosului comercial si TVA-ului, daca bunurile de natura stocurilor sunt marfuri care sunt evidentiate la pretul cu amanuntul
371x = % – in rosu

378x c/v adaos comercial – in rosu
4428 TVA neexigibila – in rosu

IMPORTANT:
1. Sumele acordate ca donatii NU sunt cheltuieli deductibile fiscal, nu fac obiectul acestei facilitati.
2. Sponsorizarea trebuie sa fie inregistrata in contabilitate in anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului platii efective a impozitului)
3. Companiile au dreptul sa acorde sponsorizari si peste limitele mentionate mai sus, dar pentru suma ce depaseste limita indicata se plateste impozit pe profit.
4. Daca se incadreaza in limitele de mai sus, sponsorizarea/mecenatul nu este considerata o livrare de bunuri, deci nu se colecteaza TVA aferenta. Daca pentru bunurile respective s-a exercitat dreptul de deducere a TVA la data achizitiei si nu au fost respectate cele doua conditii cumulative impuse de lege, livrarea bunurilor acordate drept sponsorizare este incadrata la operatiuni asimilate livrarilor de bunuri si suma care depaseste limita legala se considera baza de impozitare a TVA.
Potrivit art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de impozitare a bunurilor acordate drept sponsorizare peste limita legala este reprezentata de pretul de cumparare al acelor bunuri.
Pentru depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea, compania trebuie sa colecte TVA pe care o include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care a depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora. Pentru suma care reprezinta depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea se emite autofactura.

Aspecte juridice (definitii):
MECENATUL – Din punct de vedere juridic, potrivit Legii 32/1994, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica numita mecena transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific.
In cazul mecenatului, beneficiarii pot fi numai persoane fizice, iar contractul de mecenat trebuie autentificat la notar.
SPONSORIZAREA – reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre beneficiarul sponsorizarii.
BURSA PRIVATA – reprezinta sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de catre o persoana juridica de drept privat sau de catre o persoana fizica unui beneficiar care poate fi, dupa caz, elev, student, doctorand sau care urmeaza un program de pregatire postuniversitara într-o institutie de învatamânt superior acreditata, din tara sau din strainatate.
DONATIA – este un contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor beneficii. Donatia este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donatii are obligatia sa foloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat. Contractul de donatie trebuie autenticat la notar, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Prevederi legale:

Codul Fiscal 2012: art. 21 (4) p)
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale;

Norme metodologice la art. 21 (4) p)
49^1. Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.
Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, în valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 februarie 2005.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000.000 lei
_________________
Total cifră de afaceri 1.002.000.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei
_________________
din care:
15.000.000 lei sponsorizare
Total cheltuieli 860.000.000 lei
Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:
Profitul impozabil = 1.002.000.000 – 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:
157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei.
Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
– 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;
– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024.000 lei.
Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.
Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:
25.120.000 – 3.006.000 = 22.114.000 lei.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3 comentarii la „Sponsorizarea, mecenatul si acordarea de burse private [ghid fiscal si contabil – facilitatea fiscala]”

  1. Pingback: Investitia in educatie este singura fara faliment! |

  2. Pingback: Fundraising în 2013 | Al Treilea Sector

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version