Joi, 22 martie 2012, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de HOTARARE pentru aprobarea accizei specifice exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete.
Potrivit art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete si se determina anual pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale.

Astfel, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 iulie 2012 – 30 iunie 2013 inclusiv, exprimat in euro/1.000 tigarete, va fi de: AS = 79,19 – (20/100 * 130,07) = 53,18 euro/1.000 tigarete, majorat de la 51,49 euro/1.000 tigarete, nivelul stabilit pentru perioada 01 iulie 2011 – 30 iunie 2012.

Totodata, nivelul accizei totale pentru tigarete, cu aplicabilitate in perioada 1 iulie 2012 – 30 iunie 2013 inclusiv, se va majora de la 76,60 euro/1.000 tigarete la 79,19 euro/1.000 tigarete, conform Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Codul Fiscal, acciza ad valorem scade de la 21% la 20%, incepand cu 1 iulie 2012.

Nota de fundamentare precizeaza ca scaderea procentului accizei ad valorem, raportata la pretul de vanzare cu amanuntul, si cresterea nivelului accizei specifice
– componenta fixa a accizei totale, este in concordanta cu principiul consolidarii fiscale, fapt care asigura un nivel de colectare a veniturilor la buget mai ridicat si fix, indiferent de pret.

- publicitate -

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de HG este in deplina concordanta cu prevederile Directivei 2010/12/UE a Consiliului de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE.

Directivele 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE, cu modificarile ulterioare, au fost abrogate prin Directiva 2011/64/UE privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere in dreptul intern.

Referinte anexate:
Proiect HG
Nota de fundamentare HG