Vineri, 23 martie 2012, Ministerul Finantelor Publice (MFP) – Directia Generala Legislatie Cod Fiscal a publicat online Circulara nr. 405588 din 23.03.2012 privind aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Olandei. Redam in continuare textul circularei:

Avand in vedere faptul ca, in aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Olandei si a Protocolului care face parte integranta din aceasta conventie, ne confruntam in activitatea curenta cu solicitari din partea contribuabililor si a Directiilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in ceea ce priveste impozitarea veniturilor de natura dobanzilor si a redeventelor obtinute din Romania de rezidentii Olandei, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Pentru veniturile de natura dobanzilor si a redeventelor obtinute din Romania de rezidentii Olandei se percepe un impozit cu cota prevazuta in paragrafele 2 ale articolelor 11 “Dobanzi” si 12 “Redevente” din Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Olandei, coroborat cu prevederile punctelor IX si X din Protocolul care face parte integranta din conventia mentionata mai sus:
„IX. La art. 11
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 11, daca si atata timp cat Olanda, conform legislatiei interne, nu percepe impozite prin retinere la sursa asupra dobanzilor platite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de impozit stabilita in paragraful 2 al art. 11 va fi redusa la zero.
X. La art. 12
Independent de prevederile paragrafului 2 al art. 12, daca si atata timp cat Olanda, conform legislatiei interne, nu percepe impozit prin retinere la sursa asupra redeventelor platite unui rezident al celuilalt stat contractant, cota de impozit stabilita in paragraful 2 al art. 12 va fi redusa la zero.”

Olanda nu si-a modificat legislatia interna in domeniul impozitarii veniturilor de natura dobanzilor si a redeventelor, in sensul ca aceasta nu percepe un impozit cu retinere la sursa asupra dobanzilor si a redeventelor platite unui rezident al Romaniei.

Astfel, pentru aplicarea prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Olandei, beneficiarul efectiv al veniturilor de natura dobanzilor si a redeventelor va prezenta platitorului de venit din Romania certificatul de rezidenta fiscala, in original (sau copie legalizata) insotit de o traducere autorizata in limba romana, eliberat de autoritatile fiscale din Olanda.
—————

Sursa: mfinante.ro

- Publicitate -