Miercuri, 21 martie 2012, Comisia pentru afaceri economice si monetare din Parlamentul European (EUROPARL) a sustinut prin votarea unui raport ca implementarea bazei fiscale comune si consolidate a societatilor (impozitul pe profit) ar trebui sa fie obligatorie. Prin raportul votat se sublinieaza pozitia Comisie din Parlamentul European cu privire la legislatia propusa de catre Comisia Europeana in 2011. Comisia Europeana a propus un sistem pe baza de voluntariat.

Europarlamentarul raportor in acest domeniu, Marianne Thyssen (PPE, BE) a declarat, „Acest sistem armonizat pentru calcularea bazei de impozitare face posibil pentru companii sa consolideze rezultatele sucursalele lor individuale, care le permite sa compenseze eventualele pierderi ale unui membru al grupului. Acest lucru face mai usor pentru companii sa aiba si sa pastreze sucursale in diferite state membre ale UE si se reduce birocratia. In plus, sistemul asigura ca aspectele economice si sociale sa fie mai importante decat motivele pur fiscale, atunci cand companiile aleg locatiile lor.”

Aprobat cu 37 de voturi pentru si 7 impotriva, textul propune o „foaie de parcurs” pentru a face baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB), un sistem obligatoriu, dupa o perioada de tranzitie.

Directiva privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) stabileste norme comune pentru calcularea bazei fiscale aplicabile societatilor care opereaza in Uniunea Europeana. Acest cadru fiscal comunitar cuprinde un ansamblu complet de norme pentru calcularea rezultatelor fiscale individuale pentru fiecare societate sau sucursala, consolidarea acestor rezultate (profituri sau pierderi) pentru membrii grupului, precum si repartitia bazei fiscale consolidate intre diversele state membre vizate, in cazul in care aceasta este pozitiva.

Repartitia bazei fiscale consolidate se face pe baza unei formule fixe care cuprinde trei factori cu pondere egala: cifra de afaceri, forta de munca si activele.
Fiecare stat membru va aplica propria rata de impozitare cotei care ii revine din baza fiscala.
Armonizarea vizeaza doar calculul si repartitia bazei fiscale. Ratele de impozitare vor fi stabilite in continuare de statele membre. Armonizarea nu se aplica nici normelor nationale privind contabilitatea financiara.

- publicitate -

Sistemul CCCTB este facultativ. Toate societatile, de mici sau mari dimensiuni, indiferent daca desfasoara sau nu operatiuni transfrontaliere, vor putea aplica CCCTB. Cu toate acestea, nicio societate nu va fi obligata sa faca acest lucru. O societate care opteaza pentru CCCTB face aceasta alegere pentru o perioada de cinci ani care, in absenta unei rezilieri cu trei luni inainte de termenul de aplicabilitate, este prelungita in mod automat pentru o perioada de trei ani.

De asemenea, propunerea include reguli anti-abuz, precum si modul in care sistemul CCCTB trebuie sa fie gestionat de catre statele membre in conformitate cu o abordare de tip „ghiseu unic”.

In documentul aprobat, raportoarea sublinieze principalele avantaje ale introducerii CCCTB, si anume:
– o mai mare transparenta fiscala, care va face regimul fiscal mai echitabil si mai eficient;
– reducerea costurilor de punere in aplicare si a birocratiei, ceea ce va imbunatati potentialul de crestere al societatilor cu activitati transfrontaliere, va face Uniunea Europeana mai atragatoare pentru investitori si va promova accesibilitatea pietei interne pentru societatile care nu au inca activitati transfrontaliere;
– speranta ca deciziile de repartizare pe piata interna vor fi luate in considerare mai des decat in prezent in functie de considerente sociale si economice neutre pentru fiscalitate;
– o reducere a doua tipuri de probleme fiscale: evaziunea fiscala, pe de o parte, si dubla impozitare, pe de alta parte.

A se citi si: CDEP: Opinie privind propunerea de Directiva cu privire la baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)

Referinte anexate:
Comunicatul de presa al Parlamentului European
Propunere de DIRECTIVA A CONSILIULUI privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)
PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS)) – Comisia pentru afaceri economice si monetare – Raportoare: Marianne Thyssen
Aviz motivat al Camerei Deputatilor din Romania referitor la propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)
– alte documente din dosarul sedintei, pct. 11 – europarl.europa.eu

1 COMENTARIU