Propunerea de Directiva privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) stabileste norme comune pentru calcularea bazei fiscale aplicabile societatilor din Uniunea Europeana. Armonizarea se refera la calculul si repartitia bazei fiscale. Ratele de impozitare vor putea fi stabilite de statele membre.

Miercuri, 21 martie 2012, Comisia pentru afaceri economice si monetare din Parlamentul European (EUROPARL) a votat un raport privind implementarea bazei fiscale consolidate comune societatilor, sustinand cu unele amendamente propunerea de directiva elaborata in 2011 de catre Comisia Europeana.

Romania si alte parlamente nationale (UK, Polonia, Bulgaria, Malta, etc.) au transmis obiectii prin care considera ca principiul subsidiaritatii a fost incalcat de catre Comisia Europeana.

Pe 18 mai 2011, prin avizul motivat adoptat si transmis presedintelui Parlamentului European, Consiliului si Comisiei Europene, Biroul permanent al Camerei Deputatilor din Romania a hotarat ca propunerea de directiva nu este conforma cu principiul subsidiaritatii.

Cu alte cuvinte, Romania nu sustine aceasta propunere de directiva intrucat se considera ca aplicarea directivei ar insemna o limitare semnificativa a independentei fiscale a statelor membre. De asemenea, Camera Deputatilor considera ca motivarea avansata de Comisia Europeana este contradictorie si fundamentata insuficient.

- publicitate -

Pentru impartirea bazei de impozitare se propune utilizarea a trei criterii – forta de munca, active si vanzari. In documentul transmis de Camera Deputatilor se aprecieaza ca cele trei criterii pot fi considerate neechilibrate, neechivalente sau neechitabile. In felul acesta, formula propusa pentru impartirea bazei de impozitare va avea efecte negative asupra veniturilor unor state membre, inclusiv Romania.

Pe 22 iunie 2011, proiectul de opinie al Comisiei pentru buget, finante si banci precizeza ca la dezbaterea pe fond a Directivei a participat din partea MFP, doamna Toma Gheorghita (sef serviciu MFP) care a precizat ca la o prima analiza a implicatiilor bugetare, fiscale si administrative aceasta propunere de directiva dezavantajeaza Romania,  insa Guvernul Romaniei nu are inca o pozitie oficiala asupra propunerii de directive.

Pe 27 iunie 2011, proiectul final de opinie al Comisiei pentru afaceri europene face referire la punctul de vedere al Guvernului, exprimat printr-o Nota a Departamentului de Afaceri Europene. Nota nu este disponibila pe cdep.ro. De asemenea, opinia are in vedere si 12 opinii exprimate de alte parlamente nationale.

Pe 6 iulie 2011,  Camera Deputatilor adopta opinia finala. Camera Deputatilor este de parare ca propunerea de directiva CCCTB:
– nu este conforma cu principiul subsidiaritati, si
– este conforma cu principiul proportionalitatii, in pofida unor deficiente constatate.
In continutul documentului adresat presedintelui Parlamentului European, al Consiliului si al Comisiei Europene, sunt prezentate o serie de observatii si recomandari.

Pe 4 noiembrie 2011, Comisia Europeana raspunde Camerei Deputatilor la cele doua documente (aviz si opinie). In raspunsul de 8 pagini, Comisia Europeana precizeaza printre altele ca are convingerea ca propunerea de directiva CCCTB este pe deplin conforma cu principiul subsidiaritatii.

 

Referinte anexate:
– EUROPARL: Raport privind baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) 
Fisa procedura cdep.ro – Examinarea parlamentara a documentelor UE
– Propunere de DIRECTIVA A CONSILIULUI privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)
– Aviz motivat al Camerei Deputatilor din Romania referitor la propunerea de directiva CCCTB (via europarl.europa.eu)
– alte documente din dosarul sedintei, pct. 11 – europarl.europa.eu