Joi, 22 martie 2012, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de HOTARARE privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de HG se actualizeaza cu rata inflatiei pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare, respectiv 16,05% pentru anii 2010-2012, nivelurile impozitelor si taxelor locale din Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010. Baza legala este art 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin indexarea la inflaţie a impozitelor şi taxelor locale, MFP preconizează că veniturile bugetelor locale vor creşte cu 891 milioane lei.

Prin proiectul de HG se propune abrogarea incepand cu 1 ianuarie 2013 a HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010.

Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare Asociatiei Comunelor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Uniunii Nationale a Consiliilor
Judetene din Romania si Federatiei Autoritatilor Locale din Romania.

- publicitate -

Referinte anexate:
Proiect HG
Nota de fundamentare