Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) anunta ca Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) se va desfasura in data de 29 aprilie 2012, la ora 10:00, in municipiul Bucuresti la Centrul International de Conferinte al Palatului Parlamentului, sala “Al. I. Cuza” – str. Izvor nr. 2-4, sector 5. În caz de neintrunire a cvorumului statutar, Conferinta va avea loc in aceeasi zi si in acelasi loc, la ora 11:00.

Accesul in sala se face numai pe baza carnetului profesional, vizat la zi. La lucrarile Conferintei pot participa consultantii fiscali cu drept de vot, inscrisi in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera, la termenele stabilite prin hotararile acesteia.Consultantii fiscali cu drept de vot pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale autentificata de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea partilor, continutul si data actului. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor Conferintei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugati sa confirme participarea, pana la data de 18 aprilie 2012, pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali sau prin e-mail conf2012@ccfiscali.ro .

Ordinea de zi a Conferintei:
1. Deschiderea lucrarilor;
2. Prezentarea raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2011 si supunerea spre aprobare;
3. Prezentarea situatiilor financiare anuale ale CCF pentru anul 2011 si supunerea spre aprobare
4. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a CCF pentru anul 2011 si supunerea spre aprobare;
5. Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011;
6. Prezentarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
7. Prezentarea programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2012 si supunerea spre aprobare;
8. Dezbateri;
9. Alegerea si eliberarea membrilor Consiliului superior;
10. Alegerea si eliberarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
11. Alegerea si eliberarea membrilor Comisie de apel;
12. Închiderea lucrarilor.

Sursa, Documente anexate:
Comunicat pentru convocarea Conferinţei
Anuntul privind depunerea candidaturilor
Calendarul organizării alegerilor 
Regulamentului pentru organizarea şi desfasurarea alegerilor

- Publicitate -