HG 256/2012 – Aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

78

HOTARAREA nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete
2012-04-06 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 06.04.2012
2012-03-22 – Proiect, nota de fundamentare

HOTARAREA nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

- Publicitate -

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Începand cu data de 1 iulie 2012, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 4 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 53,18 euro/1.000 de tigarete.

PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi

- Publicitate -