HOTARAREA nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete
2012-04-06 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 06.04.2012
2012-03-22 – Proiect, nota de fundamentare

HOTARAREA nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor art. 177 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Începand cu data de 1 iulie 2012, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 4 din anexa nr. 6 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 53,18 euro/1.000 de tigarete.

- publicitate -

PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi