20 – 22 aprilie 2012, Bucuresti
RAPORTAREA SI EVALUAREA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL. PRACTICA IMPLEMENTARII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN
Standardele de control intern/managerial – Cod COR 121 121 – Controlor Financiar
Lectori: Dl. George MARES – Expert in Audit si Control, Dl. Mihail – George PITULICE – Expert in Audit si Control
Taxa de participare:

1.000 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • taxa examinare CNFPA; • certificat de absolvire & anexa denumita “Supliment descriptiv al certificatului”; • pauzele de cafea.

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma sau institutie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 participanti de la aceeasi firma sau institutie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] – www.proiect-contaplus.ro

 

Acreditari/ Certificari:
Program de perfectionare profesionala autorizat de
-Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului -Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
Cod COR 121 121 – Controlor Financiar
În urma examenului, absolventii primesc certificat de absolvire insotit de o anexa denumita “Supliment descriptiv al certificatului”.

 

Locul de desfasurare: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Facultatea de Management (IDD), Bd. Marasti, Nr. 59, Sector 1, Bucuresti.

Durata/Program: 3 zile
20 aprilie – Vineri: 17:00 – 20:00 (curs);
21 aprilie – Sambata: 09:30 – 17:00 (curs);
22 aprilie – Duminica: 09.30 – 13.00 (curs)
22 aprilie – Duminica: 13.00 – 14.00 (examinare CNFPA).

Modalitati de inscriere: – online, completati Formularul de inscriere online;

– prin fax/email, completati si transmiteti formularul de inscriere Formular inscriere curs ProiectContaPlus CFNET (format MS Word) prin fax la +40 318 154 789 sau pe email la info[@]codfiscal[.]net.

Scopul programului:
Abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul unei organizatii in concordanta cu buna practica si cu ultimele noutati legislative in domeniu (Legea 234/2010 pentru modificarea si completarea OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si OMFP nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlorului Intern).

Tematica abordata:
În timpul derularii cursului, vor fi prezentate si dezbatute Standardele de Control intern/managerial. Participantii vor avea posibilitatea de a parcurge etapele necesare implementarii sistemului de control intern/managerial, precum si evaluarea acestui proces:
 Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii SCM;
 Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM;
 Rolul si responsabilitatile auditorilor interni in procesul de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii SCM;
 Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
 Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente –metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
 Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 7);
 Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
 Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardul de Control Intern nr.11);
 Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
 Întelegerea metodologiei de derulare a misiunilor de audit intern (aplicarea
 Standardului de Control Intern nr. 25);
Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv: Întocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM; Întocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii; Modul de completare a Raportului anual privind SCM.

Metode utilizate: Exercitii, studii de caz, prezentari, lucru in echipe.

Avantaje: La finalul cursului, participantii vor putea sa:
 Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul unei organizatii;
 Identifice si sa analizeze documentele de organizare specifice entitatilor din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategia organizatiei, etc);
 Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul organizatiei;
 Întocmeasca raportul anual al conducatorului organizatiei asupra sistemului de control intern/managerial.


Alte programe de formare profesionala
[RSSImport display=”5″ feedurl=”http://feeds.feedburner.com/formareprofesionala/”]

- Publicitate -