CA Alba Iulia: Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare a CEJ privind amanarea platii TVA la import

72

Curtea de Apel Alba Iulia a transmis catre Curtea Europeana de Justitie (CEJ) o cerere de de pronuntare a unei hotarari preliminare privind urmatoarele aspecte:
– Dreptul statelor membre de a autoriza amanarea la plata TVA# la import
– Admisibilitatea unei reglementari nationale care impune o conditie, ce nu este prevazuta de directiva, privind obtinerea unui certificat de amanare a platii
– Modificari legislative succesive prin care numai anumite persoane impozabile sunt scutite de la plata TVA la import – Discriminare
– Încalcarea interdictiei taxelor vamale la import.

Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare introdusa de Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) la data de 14 februarie 2012 – SC Mora IPR SRL/Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu si Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Sibiu (Cauza C-79/12)
Limba de procedura: romana
Instanta de trimitere Curtea de Apel Alba Iulia
Partile din actiunea principala
Reclamanta: SC Mora IPR SRL
Parate: Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu si Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Sibiu

Întrebarile preliminare
Art. 211 din Directiva 2006/112/CE1) trebuie interpretat in sensul ca se opune a fi instituita o conditie suplimentara (de tipul obtinerii, intr-o perioada determinata, a unui certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor), in afara celei privind realizarea mentiunilor in decontul de TVA, in sarcina persoanelor impozabile, indreptatite sa nu plateasca TVA-ul datorat pentru import la organele vamale?

Art. 26 alin. (2), art. 28, 30 si 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene trebuie interpretate in sensul ca se opun unor interventii legislative repetate de tipul celor prevazute la pct. 1 si pct. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 22 din 28 martie 2007, respectiv pct. 69 din Ordonanta de urgenta nr. 106 din 4 octombrie 2007 prin care dispozitiile art. 157 alin. 4 din Codul fiscal au fost modificate astfel incat numai unora dintre platitorii de TVA (care au efectuat sau au fost considerati ca au efectuat importul dupa 15 aprilie 2007 si au obtinut certificat de amanare de la plata) dintre cei aflati in situatii identice (detinand bunuri in import temporar din perioada de preaderare), li se permite sa nu achite TVA in vama?
____________

1) – Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7).

- Publicitate -