AC19 AC18 Prin derogare de la dispozitiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueaza numai in momentul in care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, in decursul lunii precedente. AC18 AC19

- publicitate -

3 COMENTARII

 1. Alin. (1^1) al art. 221 a fost introdus de pct. 25 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

  Alin. (4) al art. 221 a fost introdus de pct. 105 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

  Alin. (5) al art. 221 a fost introdus de pct. 26 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

  La art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, se mentioneaza: " Aplicarea prevederilor alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 iulie 2005."

  Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.154 din 7 decembrie 2004 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005, publicata in MOf nr. 325 din 18 aprilie 2005 si prevede urmatoarele:

  " Aplicarea prevederilor alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2005."

  Art. 221 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 212 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.